Slovo starosty - červen 2016

more

Vážení spoluobčané, prázdniny a dovolená klepou na dveře a většina z Vás se těší na dny relaxace a odpočinku.

Ještě než se rozjedete za krásami naší vlasti, zajímavými místy Evropy či atraktivními a exotickými destinacemi světa, dovolte mi pár informací z místa, ze kterého budete vyjíždět a kam se, věřím, budete rádi vracet – města Bakova nad Jizerou.


Dlasková, obrázek se otevře v novém okněNa základě Oznámení ředitelky Základní školy Mgr. Zdeňky Dlaskové o odchodu do starobního důchodu a na základě uskutečněného konkurzu jmenovala Rada města na svém jednání dne 11. května 2016 ředitelkou Základní školy v Bakově nad Jizerou Ing. Bc. Petru Kremlovou z Mladé Boleslavi s účinností od 1. července 2016.

Mgr. Zdeňce Dlaskové patří poděkování za odvedenou práci na pozici ředitelky ZŠ ve prospěch žáků, pedagogů, školního personálu, rodičů, zřizovatele aj. a nové paní ředitelce Ing. Bc. Petře Kremlové přejme rychlou adaptaci v naší základní škole a hodně úspěchů při jejím vedení.


V minulém čísle zpravodaje jste se mohli dočíst o probíhajících kontrolách dětských hřišť. Nevyhnul se jim ani skatepark v Podstrání a bohužel zjištěné závady vedly k jeho dočasnému uzavření. Vzhledem k jeho popularitě intenzivně pracujeme na odstranění těchto závad, abychom jej mohli co nejdříve otevřít. Prosím proto o trpělivost a děkuji za pochopení.


Neutěšený stav vodní plochy ve Volnočasovém a sportovním areálu (VČAS) již v jarních měsících nás vedl k různým jednáním a hledání řešení jejího zkvalitnění. V současné době probíhají aplikace přípravku AquaBioTop společně s perkarbonátem sodným.


V úterý 31. 5. 2016 nás postihly přívalové srážky a následky této „lokálky“ budeme odstraňovat ještě v následujících týdnech. Na náměstí před obchodním domem „Jizera“ se vytvořila obří laguna a především velké množství spadlých srážek vytopilo bytové jednotky v budově pošty. Postiženým domácnostem jsme okamžitě poskytli pomoc a i nadále budeme v bezprostředním kontaktu pro jejich co nejrychlejší návrat do „normálu“.


Co se týká stanovení dobývacího prostoru – k dnešnímu dni nejsou k dispozici žádné nové informace, tj. na Krajském úřadě Středočeského kraje probíhá přezkoumání použitelnosti stávající studie EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí).


vysluni, obrázek se otevře v novém okněVe středu 1. června proběhlo v souladu s dalším postupem (Deklarací) potencionálního rozvoje lokality „Výsluní“ jednání zastupitelů s vlastníky pozemků dotčené lokality za účasti Ing. Arch. Radka Bočka, pořizovatele nového územního plánu pro Bakov nad Jizerou. Setkání proběhlo v konstruktivní atmosféře.


Rozpočet pro rok 2016 počítá s finanční částkou na vyhotovení studie, vizualizace a dokumentace řešení koncepce Mírového náměstí. Pro tuto záležitost bychom rádi oslovili Vás občany pro Vaše nápady, poznatky a připomínky. Nyní vše připravujeme procesně a po prázdninách bychom se do toho společně pustili. V této souvislosti prosím při Vašich výletech o načerpání inspirací. Jen pozor při zahraničních inspiracích – nezapomenout „proclít“!?

Blíže k některým zmíněným tématům uvnitř červnového vydání Bakovska.

sobota, obrázek se otevře v novém okně    festival, obrázek se otevře v novém okně   

Závěrem bych Vás rád pozval na 6. ročník již tradičního Pojizerského folklórního festivalu, který se uskuteční v sobotu 2. července 2016 na našem náměstí. Folklór je pro náš kraj specifický žánr, ale na základě vlastního poznání z minulých ročníků musím říci, že stojí za to být u toho. V předvečer festivalu, tj. v pátek 1. července 2016 je na programu beseda s pro mě vynikajícím bavičem a komikem Luďkem Sobotou.

Hezké prázdniny, příjemně strávenou dovolenou, šťastnou cestu 

a „DOBRO DOŠLI“!

Radim Šimáně, starosta města

Květnové přívalové deště

Přívalové deště

Přívalové deště

 
Přívalové deště

Přívalové deště

 
Přívalové deště

Přívalové deště

 
Přívalové deště

Přívalové deště

 
Bakovští hasiči likvidují škody po přívalových deštích

Bakovští hasiči likvidují škody po přívalových deštích

 
Bakovští hasiči likvidují škody po přívalových deštích

Bakovští hasiči likvidují škody po přívalových deštích

 
Bakovští hasiči likvidují škody po přívalových deštích

Bakovští hasiči likvidují škody po přívalových deštích

 
Bakovští hasiči likvidují škody po přívalových deštích

Bakovští hasiči likvidují škody po přívalových deštích

 
 
30.6.2016 18:18:19 | přečteno 711x | magdalena.bulirova
load