Slovo starosty - květen 2016

Horka

Milí spoluobčané, na přelomu měsíce dubna a května se uskutečnilo pravidelné jarní setkání vedení města s občany a  osadními výbory našich místních částí, a to přímo v jednotlivých obcích.

Ve středu 20. dubna jsme zavítali do Podhradí a následně na Malou Bělou, v pondělí 2. května nás přivítali občané Bud a Zvířetic a společná setkání vyvrcholila ve středu 4. května v Chudoplesích a na Horkách.

Tato setkání splnila svůj účel. Debaty se vedly v příjemné a konstruktivní atmosféře a probíhala výměna informací, požadavků a potřeb oběma směry.

Diskutovali jsme různá témata, jak obecná týkající se všech občanů Bakovska, tak specifická, která se dotýkají přímo dané místní části.

Informací, požadavků a potřeb byla celá škála, nicméně společným jmenovatelem všech jednání byla bezpečnost provozu. A musím konstatovat, že oprávněně. Když vidím při obchůzkách a objížďkách našeho regionu silně nezodpovědné a vůči ostatním (ale i sobě) lhostejné chování některých řidičů, tak zůstává rozum stát. Přitom stačí jedno – dodržet pravidla silničního provozu, včetně místního dopravního značení.  Rozšířením Městské policie, resp. navýšením počtu strážníků na pět, se na tento nešvar okamžitě více zaměříme. Blíže se tomuto tématu budeme věnovat v příštím vydání Bakovska.

Děkuji jmenovaným členům osadních výborů za jejich činnost, občanům místních částí za účast na našich setkáních a všem za vzájemnou spolupráci.  Těším se na její další pokračování.

Radim Šimáně
starosta města
16.5.2016 10:01:51 | přečteno 582x | magdalena.bulirova
load