Slovo starosty - říjen 2016

2016-10

Vážení spoluobčané, po nádherném září protkaném „babím létem“ tu máme definitivně podzim se všemi svými vymoženostmi, včetně zkracování dne a blížící se změny letního času na zimní.

Plníme zásobníky topivem a chystáme se na zimní období nerozlučně spojené s topnou sezonou.

Teplo rodinného krbu je příjemné a bude o to příjemnější a klidnější, budou-li provedené příslušné kontroly a revize kotlů či kouřovodů.

Protože je možné, že ne každý v návalu všech aktivit a povinností na tyto záležitosti včas vzpomene, proto raději připomenu, že podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016, a je povinná roční kontrola komínu a revize komínových spalinových cest.

Ano je to povinné, ale především jde o Vaši bezpečnost a také o ohleduplnost vůči ostatním – nepodceňte to prosím.

Když se zmiňuji o topné sezoně, topení a kontrolách kotlů, zaslechl jsem od některých občanů, že se také začalo „přikládat pod kotel“ v zastupitelstvu, resp. v tomto zpravodaji v sekci Od zastupitelů.

Tento prostor je vymezen pro články zastupitelů města Bakov nad Jizerou, a to v souladu s ustanovením § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Toto ustanovení vstoupilo v účinnost dne 1. 11. 2013. Dle uvedeného ustanovení je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.

Tyto články jsou subjektivními názory jednotlivých zastupitelů. Šéfredaktorka a vedení města neodpovídají za jejich obsah. Články neprošly jazykovou korekturou.

Protože bych opravdu nerad, aby se z Bakovska stal bulvární či „politický“ plátek, kde si budeme vyměňovat své názory a ladit dojmy s pojmy – oznamuji svým jménem, že na tyto články nebudu v Bakovsku jako starosta reagovat.

Vše je možné prodiskutovat v dostatečné míře na veřejných jednáních zastupitelstva, přímo na městském úřadě či individuálním jednáním. Dveře jsou otevřeny všem …

Nechť si pak následně každý udělá svůj úsudek na danou věc sám.

Děkuji za pochopení a přeji pohodový podzim

Radim Šimáně
starosta města
18.10.2016 | přečteno 537x | magdalena.bulirova
load