Slovo starosty - březen 2017

Setkání starostů

Milí spoluobčané, 

počínaje dubnovým vydáním Bakovska Vám budu po každém ukončeném čtvrtletí přinášet krátkou rekapitulaci informací, událostí a prací týkajících se města a místních částí za daný ukončený kvartál, viděno mou optikou. Jaro je tu, zima je „fuč“ a tak budeme moci ve městě započít realizaci oprav a investičních akcí naplánovaných rozpočtem pro rok 2017.

Začínáme opravou zaatikovaného žlabu a výměnou střešní krytiny na budově pošty v ul. Boleslavská č. p. 3, pokračujeme rekonstrukcí hřiště na házenou za budovou Sokolovny a následovat budou další akce, o kterých Vás budeme průběžně informovat v tomto zpravodaji, včetně mé výše uvedené svodky událostí, na facebooku a na webových stránkách města.

Nyní bych se ale s Vámi rád podělil o jednu krajskou zkušenost, neboť kraj - v našem případě Středočeský – hraje významnou roli také pro fungování jednotlivých měst a obcí regionu, tj. i pro město Bakov nad Jizerou. Krom jiného má ve své gesci zdravotnictví, školství, dopravní obslužnost, krajské silnice a především krajské dotační tituly. Po podzimních krajských volbách došlo ve vedení Kraje k personálním změnám a ty se začaly též projevovat v personálních změnách na úřednických pozicích jednotlivých odborů Krajského úřadu. O to více rád jsem přijal pozvání, stejně jako dalších více jak 600 přítomných starostů Středočeského kraje, na první společné setkání starostů s novým vedením Středočeského kraje, které se uskutečnilo 21. února 2017 v Kongresovém centru v Praze.

Přítomno bylo všech jedenáct radních, včetně paní hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Bylo přínosné poznat nové vedení kraje vizuálně a dále pak zhlédnout a vyslechnout zajímavé prezentace nejen radních, ale i všech vedoucích odborů o tom, jaké jsou představy a vize jakým směrem se bude řízení, komunikace, spolupráce a fungování Středočeského kraje ubírat.

Také vzájemná výměna informací a zkušeností mezi zúčastněnými starosty měla svoji přidanou hodnotu a své kouzlo, neboť řada témat a problémů v jednotlivých městech a obcích si je k nerozeznání podobná, ne-li úplně totožná.

Dle mého názoru se nejednalo o „zbytečnou“ akci, ba naopak. Pocity mám pozitivní a přeji si, přeji nám, aby spolupráce se Středočeským krajem byla jedním slovem fungující.

 Radim Šimáně, starosta města

Setkání starostů

Setkání starostů

Setkání starostů

 
Setkání starostů

Setkání starostů

 
Setkání starostů

Setkání starostů

 
 
21.3.2017 14:36:55 | přečteno 433x | magdalena.bulirova
load