Slovo starosty - červenec-srpen 2017

Pojizerský folklórní festival 2017 kopie

Milí Bakováci, prázdniny jsou v plném proudu a při pohledu z okna či při obchůzce města Vás musím pochválit za důsledné plnění prázdninových a dovolenkových povinností, neboť jste téměř všichni „fuč“.

Období odpočinku a relaxu nám začalo velice příjemně. Pohodovou a příjemnou atmosféru nastartovaly již akademie základní školy a mateřské školky. Úspěšně ji podpořily žánry protkané a s účastí vzácných hostů zpestřené, Oslavy 520 let od udělení městských práv Bakovu nad Jizerou a v neposlední řadě také povedený folklorní festival s režisérem Zdeňkem Troškou v čele, který všem popřál „Vysmáté léto“. Tak věřím, že tomu tak je i u Vás …

Chod města je zajištěn neustále, a tak se krom jiného pracuje na realizaci rozpočtovaných a plánovaných akcí, včetně dalších aktivit. Zmíním některé z nich:

 • to, že je po městě „volnější“ pohyb, včetně dětí, jsme využili pro opravy některých dětských hřišť a sportovišť (např. skatepark, hřiště za ZŠ)
 • byla dokončena rekonstrukce hřiště na národní házenou
 • probíhá veřejná zakázka (VZ) na opravu dalších chatek ve Volnočasovém areálu (VČAS)
 • proběhla VZ na rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. Pražská, včetně nasvícení přechodů a je připraveno k realizaci
 • proběhla rekonstrukce střech na městských budovách v ul. Družstevní 875 a na poště
 • probíhají interiérové úpravy ZŠ
 • probíhá VZ na opravu systému měření a regulace vytápění v ZŠ
 • Krajská správa a údržba silnic (KSÚS)Středočeského kraje a město Bakov nad Jizerou na základě smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů vypsalo VZ na Bezpečnostní opatření v obci Chudoplesy, jejíž součástí je také samostatná investice města v podobě dokončení chodníku v Chudoplesích (po pravé straně směrem na Bakov)
 • proběhla VZ na vybudování chodníku ke hřbitovu – je připraveno k realizaci
 • probíhá VZ na vybudování chodníku v ul. Pražská a v obci Malá Bělá (u mlýna)
 • proběhla VZ na pořízení projektové dokumentace na opravu komunikací v ul. Žižkova, Čechova, Nerudova, Havlíčkova, Komenského sady
 • byla nám přiznána dotace z OPŽP na pořízení podzemních kontejnerů
 • podali jsme žádost o dotaci na pořízení domácích kompostérů pro občany
 • byla nám přiznána dotace ze Středočeského kraje na restaurátorský průzkum sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice – „morový“ sloup na náměstí
 • město Bakov n. J. a SDH Bítouchov podali samostatné žádosti o dotaci k Nadaci Partnerství na obnovení ovocné aleje mezi obcemi Zvířetice a Bítouchov
  • SDH Bítouchov dotaci získal napřímo
  • Město Bakov nad Jizerou postoupilo do elektronického hlasování – zde Vás prosím a předem děkuji o podporu tohoto projektu (bližší informace jsou k dispozici uvnitř tohoto zpravodaje)
 • proběhlo veřejné projednání návrhu nového územního plánu

Tolik pro informaci stručný výtah toho nejdůležitějšího. 

Přeji pěkný srpen, hezké dny a na viděnou.

Radim Šimáně, starosta města

26.7.2017 15:52:23 | přečteno 441x | magdalena.bulirova
load