Slovo starosty - listopad 2017

2017-11

Vážení a milí spoluobčané,

konec roku se nezadržitelně blíží a u většiny z nás nastává před zimou období finišování a dokončování rozdělaných prací a na tento rok plánovaných akcí, bilancí, ale také již plánování a rozpočtování na rok příští.

Stejně tak je tomu i na městě. Chodník ke hřbitovu byl slavnostně předán k Vašemu užívání na „dušičky“ 2. listopadu. Bakovské tradiční žulové kostky našly své nové uplatnění a budeme se po nich procházet na cestách za svými nejbližšími, které jsme milovali a měli rádi, kteří již bohužel nejsou mezi námi a na které nikdy nezapomeneme. Dokončeny jsou také chodníky na Malé Bělé u mlýna a v ul. Pražská na Trenčíně, kde zároveň došlo ke kompletní výměně veřejného osvětlení podél silnice II/610.

Na sv. Martina 11. 11. 2017 byla vysázena Svatomartinská alej mezi obcí Zvířetice a Bítouchov, která čítá 111 ovocných stromů. Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství za finanční podpory MAKRO Cash & Carry. Park u Flory společně s "atriem" u zdravotního střediska dostaly také nový kabát.

Co se týká rozpočtu města na rok 2018 – jeho sestavování probíhá dle harmonogramu přípravy, takže k dnešnímu dni byl rozpočet projednán radou města, finančním výborem a pracovním jednáním zastupitelů. Nyní by měl být návrh rozpočtu již vyvěšen na úřední desce města a jeho schválení bude na programu řádného jednání zastupitelstva dne 11. prosince.

V úvodu jsem období konce roku zmiňoval také jako bilanční a to platí. Účastnil jsem se výroční schůze oddílu národní házené, stejně tak valných baráčnických sezení na Trenčíně a v Malé Bělé a také bilancování úspěšnosti sezony v Turistickém informačním centru Zvířetice v Podhradí.

Všude jsem měl velice dobrý pocit, že vzájemná spolupráce funguje a byl jsem mile překvapen hojnou účastí, průběhem a programem jednání a především kvalitou a kvantitou práce, výkonů a aktivit v letošním roce, o čemž vypovídaly jednotlivé výroční zprávy činností.

Já si svoji bilanci, resp. bilanci města za rok 2017 nechám až na začátek příštího roku, nicméně jednu záležitost zmíním již nyní. Letošní rok je ohraničen „menšími“ krizovými situacemi, které se dotkly téměř nás všech a na kterých jsme si vyzkoušeli naši připravenost. Na začátku roku to byla havárie plynu v podobě poruchy na dodávce plynu v Bakově nad Jizerou, která v hlavní topné sezoně nebyla vůbec žádaná a už vůbec příjemná. Dále pak na přelomu měsíce října a listopadu nás potrápily silné větry, v některých místech s dlouhodobými výpadky elektrické energie a ještě ke všemu spojené s rozlivem Jizery v důsledku vydatných dešťů. Zatímco v prvním případě se stačilo k sobě více přitulit, abychom se zahřáli, v tom druhém případě byla tma jako v pytli a nefungovalo téměř nic, včetně kontaktních linek distributora energií.

A co víc, nešly TV, rádia a po vybití ani mobily a počítače! Pak zbývalo „zalézt“ pod deku a čekat. Vzhledem k tomuto se nám v červenci příštího roku nejspíš zvedne porodnost. To jenom pro odlehčení, protože situace nebyly vůbec jednoduché.

Děkuji všem, kteří se na odstranění závad, včetně průběžné možné informovanosti aktivně podíleli a Vám občanům za trpělivost a toleranci.

Protože jsme vše přečkali bez větší újmy (věřím, že tomu tak bylo i u Vás) a protože se rok, ve kterém si ještě stále připomínáme výročí 520 let od udělení městských práv Bakovu nad Jizerou, chýlí ke konci, pojďme se společně setkat a potkat na našem náměstí při tradičním otevírání finále roku v podobě vánočních svátků, a to o první adventní neděli, která připadá na 3. prosince.

Po loňském rozsvícení nového vánočního stromu, máme pro Vás opět malé překvapení …

na viděnou

Radim Šimáně, starosta města

1. adventní neděle

Advent

Advent

 
 
23.11.2017 19:58:57 | přečteno 407x | magdalena.bulirova
load