Slovo starosty - říjen 2017

uvodni foto

Milí Bakováci, nástup podzimu byl nekompromisní a stejně tak nekompromisní bylo ukončení prázdnin, zahájení nového školního roku a nástup dětí do školy. A právě u školy, resp. u dopravní situace v blízkosti základní školy a mateřské školky, zejména v ranních hodinách se dnes pozastavím. 

Jsem také rodič a mám dceru školou povinnou. U školy se pohybuji ráno téměř každý den a v době od 7:30 do 8:00 hod. je dopravně - bezpečnostní situace v této lokalitě opravdu napjatá.

Základní škola má přes 400 žáků a mateřinka má naplněnou kapacitu 180 žáků, tj. cca 600 žáků se musí dostat do našich vzdělávacích zařízení. To už je nějaká kvantita. Doba je uspěchaná, životní styl takový jaký je a trend dopravování dětí do školy se posunul téměř výhradně na dovoz automobilem až ke škole. Alespoň pohyb, frekvence a počet vozů u školských zařízení tomu nasvědčuje, v Bakově nevyjímaje. Ano, někteří se rádi projdou, žáci 2. stupně doprovod rodičů asi již vůbec nevyžadují, nicméně i tak je vytíženost komunikací ve zmíněném čase extrémní.

Byl jsem několikrát svědkem opravdu patových situací a také Vás rodiče nenechávají některé situace chladnými.

Na městě se touto problematikou již nějaký čas zabýváme, řešení není ale úplně jednoduché. Nárůst počtu automobilů řeší celá republika. Parkování a hustota provozu v obcích a ve městech je tvrdým oříškem i vzhledem k urbanistickým možnostem jednotlivých měst.

Situací v Bakově, včetně lokality u školských zařízení se Rada města ve spolupráci s komisí pro bezpečnost a veřejný pořádek a s městskou policií zabývá již nějaký čas. Byly diskutovány některé variantní návrhy a bylo zadáno vypracování pasportu komunikací a dopravního značení, který je k dnešnímu dni vyhotoven. Tento krom jiného poslouží jako podklad k návrhu celkového řešení zbezpečnostnění provozu ve městě, který právě zpracovává vybraná odborná společnost.

Proč o tomto píšu? Chtěl bych požádat, poprosit, apelovat na všechny, kterých se to týká, aby zvážili nutnost zajíždět automobilem v inkriminovanou dobu ke školským zařízením a v případě, že nemají na výběr a ke škole musí, aby dbali opravdu vysoké opatrnosti, ohleduplnosti, tolerance a trpělivosti.

Dětí je tu opravdu hodně – spěch a nekázeň tu nemají své místo …

PS: máte-li nápad na zklidnění dopravy u ZŠ a MŠ, pošlete nám jej.

Děkuji za Vaše zamyšlení a za pochopení

Radim Šimáně, starosta města

Ráno u základní školy

Provoz u základní školy

Provoz u základní školy

 
Provoz u základní školy

Provoz u základní školy

 
Provoz u základní školy

Provoz u základní školy

 
Provoz u základní školy

Provoz u základní školy

 
Provoz u základní školy

Provoz u základní školy

 
Provoz u základní školy

Provoz u základní školy

 
Provoz u základní školy

Provoz u základní školy

 
Provoz u základní školy

Provoz u základní školy

 
Provoz u základní školy

Provoz u základní školy

 
Provoz u základní školy

Provoz u základní školy

 
 
16.10.2017 15:33:51 | přečteno 895x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load