Slovo starosty - duben 2018

2018-04

Vážení spoluobčané,

 v minulém čísle zpravodaje Bakovsko jsem Vás informoval o zpracování Strategického plánu a rozvoje města Bakov nad Jizerou na období let 2018 – 2028. K dnešnímu dni proběhly veškeré aktivity potřebné pro vyhotovení analytické části plánu, včetně swot analýzy, která je shrnující kapitolou této části a která je zpracována za všechny tematické oblasti dohromady a je členěna do 4 kategorií:

  • Silné stránkyna těchto tématech lze stavět návrh strategického plánu
  • Slabé stránkytato témata by měla být prostřednictvím strategického plánu řešena/odstraněna
  • Příležitosti – témata, která mohou napomoci realizaci strategického plánu
  • Hrozbytémata, která mohou ohrozit realizaci strategického plánu

Aktivity spočívaly v 12 řízených rozhovorech následovaných jednáním početné pracovní skupiny a završené prvním veřejným projednáním, vše za účasti občanů Bakova a jeho místních částí, stejně tak zástupců sportovních a zájmových organizací, zástupců soukromé a podnikatelské sféry, zastupitelů města, zástupců městského úřadu apod.


retrospektiva, obrázek se otevře v novém okněSpolečným průsečíkem, resp. nejčastějším tématem všech těchto aktivit bylo 

téma podoby a využití našeho bakovského náměstí a řešení jeho revitalizace.

Za více než 70 let od poslední velké přestavby náměstí proběhla řada drobných úprav, které postupně náměstí proměňují. Smyslem projektu revitalizace proto bude utřídit dnešní potřeby a navrhnout do budoucna celkovou koncepci, kterou budou budoucí úpravy náměstí dodržovat.

Náměstí je prostor hojně využívaný obyvateli města i návštěvníky. Proto chceme rovnou do zadání práce architektům dát informace o potřebách obyvatel či podnikatelů na náměstí.


Připravili jsme proto veřejné setkání moderované odbornou společností, kde máte největší možnost budoucí podobu náměstí ovlivnit. Diskutovanými tématy bude např.:

„Co je dnes na náměstí dobré, funkční a je vhodné s tím počítat dále?“
„Co je problematické a bylo by dobře to řešit, změnit?“
„Pro jaké aktivity je třeba ponechat a vytvořit prostor?“ a další.

Toto veřejné setkání se koná ve středu 25. dubna od 18:00 hod. v divadelním sále „Radnice“.

Přijměte prosím pozvání na toto určitě zajímavé a tvůrčí setkání.

Všem, kteří se doposud podíleli a podílejí jak na tvorbě Strategického plánu města, včetně veřejného projednání, tak se zabývají tématem „náměstí“ jménem svým a jménem města Bakov nad Jizerou děkuji a těším se na další společná setkání a jednání.

Tedy ve středu 25. dubna od 18:00 hod. v divadelním sále „Radnice“ na téma „náměstí“ na viděnou!

 Radim Šimáně
 starosta města 

Pozvánka

Pozvánka na setkání

Pozvánka na setkání

 
 
20.4.2018 | přečteno 495x | magdalena.bulirova
load