Slovo starosty - listopad 2018

IMG 9224

Vážení spoluobčané, 

ustavující Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou, konané ve středu 31. 10. 2018 zvolilo nové vedení města pro období let 2018 – 2022. Jeho jmenovité složení naleznete na následující stránce tohoto zpravodaje, na webových stránkách a v usnesení z jednání zastupitelstva vyvěšeného na úřední desce a vývěskách města a jeho místních částí.

S pokorou, respektem a úctou k Vám konstatuji, že jsem obhájil pozici starosty města pro nadcházející období a stejně jako v minulém volebním období mě bude zastupovat pan Václav Grűnwald z pozice neuvolněného místostarosty. Uvědomuji si velkou odpovědnost, nicméně věřím, že Vaši důvěru nezklameme.

Ještě jednou tedy touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na vedení a rozvoji města Bakova nad Jizerou v uplynulém období, včetně Vás, občanů a kontinuálně a bez jakékoli prodlevy navazujeme na započatou a rozdělanou práci, při které přivítáme a rádi využijeme Vaše nápady, podněty, zkušenosti, znalosti apod. Novým zastupitelům přeji, aby je role zastupitelů a práce pro město naplňovala.

Naše společnost se nyní nachází v době vysoké ekonomické prosperity a téměř nulové nezaměstnanosti. To má také pozitivní dopady na rozpočty měst a obcí, Bakova nevyjímaje.

A právě sestavení rozpočtu města na rok 2019 je naším prvotním a prioritním úkolem.

Harmonogram jeho přípravy je stanoven a nastaven tak, abychom jej nejdéle v měsíci březnu 2019 schválili. Do té doby bude město hospodařit dle Rozpočtového provizoria, což je u většiny měst a obcí v roce následujícím po roce komunálních voleb standardem.

Ve prospěch rozpočtového provizoria také „hovoří“ skutečnost, že nás v příštím roce čekají poměrně finančně, časově a procesně náročné investiční záměry a tudíž budeme znát ke konci roku podrobnější plnění rozpočtu roku 2018, včetně příjmů, skutečných výdajů a stavu účtu fondu rozvoje a rezerv.

O jaké investice se bude jednat a jak bude rozpočet města pro rok 2019 vypadat, Vás budeme informovat v dalších vydáních našeho zpravodaje.

A protože se kvapem blíží adventní čas a s ním i závěr roku 2018, ve kterém si stále připomínáme 100 let od vzniku samostatného československého státu, dovolte mi, abych Vás pozval na některé kulturní a společenské akce, které jsme pro Vás připravili:

Těším se na vzájemnou spolupráci a společná setkání – na viděnou!

Radim Šimáně
starosta města
19.11.2018 14:07:24 | přečteno 359x | magdalena.bulirova
load