Slovo starosty - říjen 2018

volby

Vážení spoluobčané,

podzim je v plném proudu a komunální volby do zastupitelstev města a obcí pro období 2018 - 2022, samozřejmě včetně Bakova nad Jizerou, jsou již minulostí. Volební účast u nás byla cca 53%, tj. vyšší než celorepublikový průměr a za to Vám všem, kteří přišli do volebních místností, patří velké poděkování (bližší volební statistiky jsou uvedeny v rubrice volby 2018)

Někdo může být s dosaženým výsledkem spokojený více, někdo méně, nicméně 21 zastupitelů získalo od občanů nové mandáty a je tak možné kontinuálně navázat na rozdělanou práci (jsem o tom přesvědčený).

Výsledky voleb byly vyhlášeny a uveřejněny ve sbírce zákonů s účinností od 9. 10. 2018. Od tohoto data začínají běžet zákonné lhůty, ke kterým je potřeba přihlédnout pro stanovení termínu konání ustavujícího zastupitelstva.

Bude-li v uvedených lhůtách vše v pořádku, stanovuji předběžný termín ustavujícího zastupitelstva v Bakově nad Jizerou na středu 31. října 2018 v 18:00 hod. v divadelním sále Radnice. Tento termín bude ještě potvrzen oficiálně.

Ještě jako stávající starosta města děkuji touto cestou všem zastupitelům za společnou spolupráci a za náročnou a odpovědnou práci pro město v právě skončeném období 2014-2018, přeji všem, kteří nyní nebudou zastávat pozici zastupitele hodně osobních, rodinných a profesních úspěchů a nově zvoleným zastupitelům gratuluji k získání jejich mandátů.

Stejně tak děkuji Vám občanům za otevřenou a upřímnou komunikaci, za práci v komisích, pracovních skupinách, sportovních a zájmových organizacích, za různorodé zpětné vazby a za celkovou spolupráci vůbec.

V novém týmu je tedy opět 21 zastupitelů a každý bude mít svoji roli a odpovědnost, svůj přínos, své zkušenosti, znalosti a dovednosti, které budou městu zapotřebí.

K realizaci je připravena řada finančně, časově a procesně náročných projektů, jako např. stavební úpravy Základní školy, kanalizace na Malé Bělé, snížení energetické náročnosti budovy bývalé Radnice, včetně nové fasády, participace na procesu vedoucího k zahájení výstavby v lokalitě Na Výsluní apod., a tudíž bude potřeba týmová spolupráce, včetně zapojení Vás občanů.

Oficiální podoba složení vedení města bude známá po již zmíněném ustavujícím jednání zastupitelstva, nicméně věřím, že se s výše uvedenými výzvami společně popasujeme, budeme pokračovat v započaté práci a jako zastupitelé uděláme vše, abychom Vás nezklamali.

Radim Šimáně, starosta města

7.10.2018

22.10.2018 8:19:14 | přečteno 348x | magdalena.bulirova
load