Slovo starosty - únor 2018

2018-02

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. Nepřestávám se divit, kolik administrativy městům a obcím každý rok přibývá. Kolik agendy musí v rámci přenesené působnosti a samosprávy zajišťovat, co vše je potřeba řešit a jaké nařízení dodržovat.

Požadavky legislativy poté chtě nechtě mají dopady jak na Vás občany, tak na zaměstnance úřadů při vyřizování a zajišťování Vašich požadavků a potřeb.

Práce pro občany, pro město a na městě je velice pestrá a zajímavá, ale ta administrativa a legislativa ...!? S největší pravděpodobností to máte ale ve svých zaměstnáních podobné, jen možná v jiných modifikacích, a tak víte, o čem je řeč.

Jedním z dalších takových „regulativů“, který míří na firmy, instituce, včetně měst a obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace (Základní a Mateřská škola) i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů (v případě města občanů) či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími, bude evropské nařízení o ochraně osobních údajů tzv. GDPR (General Data Protection Regulation). Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Toto nařízení by mělo nabýt účinnosti v celé EU jednotně 25. května 2018 a ještě před jeho spuštěním musí jednotlivé státy EU přijmout prováděcí zákon, jímž upřesní více než padesát bodů, které GDPR svěřuje do jejich národních pravomocí.  GDPR mimo jiné zavede tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů a změní všechny vnitřní předpisy, které se týkají nakládání s osobními údaji. Významně přísnější legislativa, kdy v případě, že se nedodrží, hrozí vysoké sankce, se tedy dotkne také celé veřejné správy. Vznikla proto, že podle názoru 80% lidí nejsou v Evropě dostatečně chráněny osobní údaje, což souvisí s rozvojem moderních technologií. A právě toto vnímám jako ten největší „problém“. Moderní technologie jsou již v takovém rozmachu a využívá je tolik osob a subjektů, že nebude úplně jednoduché, aby měli všichni dotčení tímto nařízením okamžitě vše pod kontrolou.

Nicméně jako město se budeme muset s tímto také popasovat a věřím (přeji si), že v důsledku GDPR nedojde k nějakému výraznému omezení či snížení kvality a kvantity informovanosti Vás občanů o dění ve městě na všech našich informačních distribučních kanálech, stejně tak že v důsledku GDPR  nedojde k dalšímu výraznému administrativnímu zatížení při vyřizování a zajišťování Vašich požadavků.

Radim Šimáně, starosta města

16.2.2018 10:09:02 - aktualizováno 16.2.2018 10:09:34 | přečteno 335x | magdalena.bulirova
load