Slovo starosty - září 2018

2018-09

Vážení a milí spoluobčané,

toto číslo našeho Bakovského zpravodaje dostáváte do ruky přesně na přelomu léta a podzimu. Možná, že dokonce bude vhozeno do schránek ještě v létě, ale ze schránky jej vyzvedneme až na podzim.

Letos jsme se pěkně ohřáli, a tak by se také podzim neměl nechat zahanbit a ukázat se v tom nejlepším světle – což pro mě představuje krom jiného plné košíky hub! No, to má co dělat…!? 

V předešlých číslech zpravodaje jsme Vás detailně informovali o projektu Marketingové identity města, jehož cílem je vytvoření dlouhodobého propagačního konceptu Bakovska, zviditelnění našeho regionu jak tuzemsky, tak mezinárodně, přilákat k nám návštěvníky, turisty i investory z ČR i zahraničí a umožnit tak další rozvoj města. 

V rámci procesu realizace tohoto projektu byly v pátek 27. července na náměstí, za letního večera pro Bakovsko, před promítáním letního kina, představeny aktuální výstupy, včetně podoby loga města, veřejnosti. Protože jste ale někteří neměli možnost nové logo zhlédnout, představujeme jej pro Vás v dnešním vydání zpravodaje. 

V úvodu jsem zmínil konec léta a začátek podzimu. Něco končí a něco začíná. Klasický kolorit každodenního života. Za 14 dní proběhnou komunální volby do zastupitelstev měst a obcí na další období 2018 – 2022. Stávající mandáty zastupitelům končí a budou na základě výsledků voleb přiděleny nové. Vaše hlasy tak budou i jakýmsi vysvědčením pro nás, stávající zastupitele, jak jste byli s naší prací spokojeni.

Z říjnového čísla Bakovska pak vyčteme, jak občané své hlasy přidělili. 

Město Bakov nad Jizerou a jeho okolí, je pěkné, finančně zdravé, s dostatečnou občanskou vybaveností a dopravní obslužností. Zájem pro město pracovat v 21členném zastupitelstvu projevilo svoji kandidaturou v 8 politických stranách a uskupeních 168 lidí, což je vzhledem k porovnání s ostatními městy v regionu poměrně vysoký nadprůměr. 

Bližší informace k volbám jako takovým, o jednotlivých kandidátkách a kandidátech, o volebních okrscích, způsobu volení apod. se dozvíte ihned na následující stránce.

Nicméně jako stávající starosta města Vás tímto prosím – udělejte si chvíli času a přijďte v pátek 5. října nebo v sobotu 6. října k volbám a odevzdejte Vaši nominaci do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou na období 2018-2022. 

Děkuji předem za Vaši účast a přeji šťastnou ruku. 

Hezký podzim

Radim Šimáně, starosta města

 

20.9.2018 12:02:26 | přečteno 338x | magdalena.bulirova
load