Slovo starosty - červen 2019

Budova Radnice

Vážení spoluobčané,

na sklonku pololetí letošního roku, tím pádem na počátku léta, období dovolených a prázdnin zmíním některé aktuální informace o dění ve městě.

Byly započaty práce na stavebních úpravách Základní školy, spočívající především v demolici a vybudování nových šaten, včetně bezbariérového přístupu a přístavbě nových kmenových učeben. V této souvislosti a zejména z termínových a bezpečnostních důvodů došlo k ukončení školního roku již k 14. 6. 2019. Dětem toto opatření přišlo určitě vhod, nicméně rodičům už asi méně. Děkujeme za pochopení.

Probíhají stavební práce na objektech čp. 9 a 10 („Radnice“) na Mírovém náměstí v rámci jejich snížení energetické náročnosti, včetně vybudování výtahu a nové fasády.

V areálu zříceniny Zvířetice se sanuje zdivo severní věže a severní stěna východního gotického paláce, včetně opravy jeho kleneb – opravy probíhají za provozu s určitým omezením přístupů a zatím nejsou ohroženy žádné plánované akce v areálu. Dosavadní trend zvýšené návštěvnosti a poptávky po areálu a jeho atraktivita má za následek také nové poptávky od tuzemských i zahraničních filmových štábů.

Co se týká budování kanalizace na Malé Bělé, tak aktuálně byla Zadávací dokumentace zkontrolována také Ministerstvem financí a bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.

V minulém vydání zpravodaje byla uvedena změna úředních hodin na Městském úřadu s platností od 1. července 2019. V tradičních úředních dnech, pondělí a středa, budou hodiny pro veřejnost do 17 hod. V úterý mohou občané využít dopolední hodiny do 12:00 a ve čtvrtek naopak odpolední hodiny 12:30 – 14:30. V pátek Vám budou zaměstnanci úřadu k dispozici v čase od 6:30 – 12:00, a to po vzájemné dohodě a objednání termínu návštěvy. Kontakty na příslušné pracovníky naleznete na webových stránkách města www.bakovnj.cz.

Cílem tohoto opatření, ač to na první pohled nevypadá, je zvýšit standardy a kvalitu služeb pro občany a ostatní návštěvníky Městského úřadu, v podobě individuálního a diskrétního přístupu, Vaše spokojenost, ale také optimalizace pracovní výkonnosti úředníků.

Přibývají nové a nové legislativní povinnosti, v rámci samostatné i přenesené působnosti plní města další a další úkoly a zvyšují se očekávání a požadavky Vás občanů. Pro všechna tato naplnění jsme přistoupili k této změně a věříme ve Vaše pochopení a očekávaný přínos. Pro připomenutí uvádíme opětovně kompletní úřední hodiny platné od 1. 7. 2019 uvnitř zpravodaje.

Co se týká sportovního, společenského a kulturního vyžití, tak: V Bakově ve Volnočasovém areálu proběhlo Mistrovství ČR lodních modelářů. Nominovali jste, svými hlasy vybrali a nám bylo ctí ocenit nejlepší sportovce Bakova nad Jizerou za roky 2017 a 2018. Blíží se Mistrovství ČR v národní házené, specifickém sportu pro Bakov, v kategorii dorostenek v házenkářském areálu za sokolovnou. V sobotu 29. 6. se uskuteční již 9. ročník Pojizerského folklorního festivalu s tradiční páteční besedou, tentokrát s bavičem a hercem Pepou Dvořákem. Různé akce jsou plánovány v areálu Turistického informačního centra Zvířetice v Podhradí a v areálu zříceniny samotné – viz. www.zviretice.cz

V termínu 16. – 18. 8. se uskuteční v našem Volnočasovém areálu pro nás 1., nicméně celkově již 10. ročník rockového festivalu Fryyfest, za účasti kapel jako např. Masterplan, Exit Eden, Wizard, Walda Gang, Traktor a další – viz. www.fryyfest.cz. A do třetice „F“, po Folklorním festivalu a festivalu Fryyfest, přijde na řadu také již tradiční Folkový festival, a to 25. srpna 2019, opět ve Volnočasovém areálu.

K tomu všemu jsou plánované prozatím dvě projekce letního kina – 3. 8. a 7. 9. 2019. Filmové žánry budou upřesněny.

O některých zmíněných akcích se dočtete více podrobností uvnitř květnového zpravodaje Bakovsko.

Přijměte prosím pozvání na některou z výše uvedených akcí a na viděnou!

Tolik stručný výčet událostí a akcí ve městě. Nyní již můžete pomalu přepínat do prázdninového a dovolenkového módu a já Vám jménem svým i jménem města Bakov nad Jizerou přeji jeho maximální naplnění a krásné prožití.

Radim Šimáně, starosta města

Slovo starosty červen

Budova Radnice

Budova Radnice

 
Budova Radnice

Budova Radnice

 
Školní šatny

Školní šatny

 
Školní šatny

Školní šatny

 
Zvířetice

Zvířetice

 
Zvířetice

Zvířetice

 
 
25.6.2019 | přečteno 551x | magdalena.bulirova
load