Slovo starosty - červenec

Odhalení pamětní desky

Vážení spoluobčané,

prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, nicméně podvědomí se již připravuje na září, na zahájení školního roku 2019 – 2020. Proto v tomto kontextu zmíním dvě aktuální informace.

První se týká stavebních úprav základní školy, spočívajících zejména ve výstavbě nových šaten a následné nástavbě v podobě tří nových kmenových učeben.

Stavební práce v současné době probíhají dle nastaveného harmonogramu a při procházce kolem školy je již možné vidět „skelet“ nových šaten. Rekonstrukce ZŠ je pro město prioritou číslo 1, a proto v této souvislosti probíhá denně kontrolní činnost a monitoring města, včetně pravidelných kontrolních dnů za účasti všech dotčených subjektů (město + ZŠ + zhotovitel + projektant + TDS a další).

Vaší prioritou, resp. prioritou rodičů školních dětí, se toto téma stane koncem srpna, kdy začnete připravovat děti do školy. V ten okamžik Vás proto budeme prostřednictvím webu města a školy, vedení města a školy, třídních učitelů, případně jiných informačních kanálů informovat o aktuálním stavu stavebních prací a jejich případném vlivu na zahájení nového školního roku.

Druhá se týká změny dopravního značení v okolí školy, konkrétně ul. Školní a Družstevní s dopadem na ul. Palackého a svým způsobem i na ul. Riegrova a Pionýrů. Bližší informace k této změně se dočtete uvnitř zpravodaje v příspěvku ředitele Městské policie Aleše Konývky, nicméně protože se jedná poměrně o výraznou změnu, připojím krátký komentář. Již delší dobu se zabýváme možnostmi zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě, a to jak v pohybu, tak v klidu. Jsou lokality, kde je provoz bez problémů, ale jsou lokality, kde je situace až kritická. Výstupem proběhlých aktivit je „Návrh dopravního řešení v rámci území Bakov nad Jizerou“ vypracovaný odbornou společností ELTODO, a.s. Jednou z prioritních lokalit, kterou je nutné řešit je lokalita u základní školy, neb obzvláště v ranních hodinách v čase mezi 7:30 – 8:00 se jedná v některých případech o „dopravní Freestyle“ a děti nebezpečně kličkují a uskakují před projíždějícími automobily. Samozřejmě navrhnuté a jakékoli jiné dopravní značení není samo spásné, hodně záleží na jeho dodržování řidiči a ostatními účastníky silničního provozu. Podstata zmíněného opatření u základní školy spočívá v tom, že příjezd ke škole bude možný pouze ulicí Palackého, resp. od závor vlakové zastávky Bakov město do ul. Jungmannova a dále do ulice Palackého. Výjezd od školy pak ulicemi Palackého, Školní, Družstevní, přičemž ulice Školní a Družstevní bude v určitém úseku jednosměrná. Na změnu tohoto značení budou upozorňovat po určitou dobu speciální dopravní značky. Prosím touto cestou o respektování a dodržování nového dopravního značení u ZŠ.

A ještě jedna informace z jiné oblasti. V úterý 11. června 2019 byla za účasti slovinského velvyslance v ČR, zástupce slovinské obce Jezersko, zástupce horského svazu Slovinska, zástupců města a veřejnosti slavnostně odhalena v parku u zdravotního střediska pamětní deska na památku MUDr. Karla Chodounského – rodáka ze Studénky, zakladatele české farmakologie a česko-slovinského skialpinismu. V rámci jednání se slovinskou protistranou je řešena také otázka možného partnerství a spolupráce s obcí Jezersko.

Pěkné, klidné a slunné dny.

Radim Šimáně, starosta města


Fotografie

Základní škola

Základní škola

 
Základní škola

Základní škola

 
Odhalení pamětní desky

Odhalení pamětní desky

 
 
19.7.2019 14:23:55 | přečteno 307x | magdalena.bulirova
load