Slovo starosty - leden 2019

01

Vážení spoluobčané,

nový rok 2019 se naplno chopil své nadvlády, a proto Vám v úvodu tohoto vydání přeji vše jen a jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních, rodinných i pracovních úspěchů, mnoho radostných okamžiků a skvělých zážitků.

Vždy, když nastává něco nového, jsme plní očekávání, co nám to nové asi přinese a jaké události nás při této příležitosti budou ovlivňovat. Z pohledu města Bakova nad Jizerou byl rok 2017 např. ve znamení oslav výročí 520 let od udělení městských práv, rok 2018 zase ve znamení významného výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu. 

A rok 2019 …?

Začínáme novou grafickou úpravou našeho zpravodaje Bakovska s použitím motivů vzešlých z projektu marketingové identity města, včetně dílčího barevného provedení. 

A pak samozřejmě přípravou rozpočtu na tento rok! Vzhledem k loňským komunálním volbám se přípravy rozpočtu, stejně jako v dalších městech a obcích, rozběhly až po ustanovení nových zastupitelstev, tj. byl sestaven harmonogram přípravy rozpočtu a byla schválena pravidla rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2019. Do této chvíle byl návrh rozpočtu na rok 2019 projednán Radou města, Finančním výborem, připomínky Finančního výboru opět Radou města a koncem ledna proběhne nad návrhem rozpočtu pracovní jednání zastupitelů. K finálnímu schválení rozpočtu by pak mělo dojít na řádném veřejném jednání Zastupitelstva města dne 25. února 2019.

Aktuální návrh rozpočtu je jeden z nejvyšších v historii města, a to ve výši cca 150 mil. Kč.

Nejvýznamnějšími a nejobjemnějšími položkami a záměry, které jsme do rozpočtu zařadili, jsou:

 • Rekonstrukce a stavební úpravy Základní školy spočívající ve výstavbě nových šaten a nových kmenových tříd (včetně vyhledávání a využití vhodných dotačních titulů)
 • Započetí realizace vybudování kanalizace na Malé Bělé, jako společné investiční a dotační akce se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., včetně následné opravy infrastruktury
 • Snížení energetické náročnosti budovy bývalé Radnice (objekt s divadelním a společenským sálem) – dotační záležitost především v podobě zateplení objektu, nové fasády a bezbariérového přístupu (výtah)
 • Oprava chodníku v ul. Pražská na Trenčíně
 • Pořízení nového hasičského dopravního automobilu pro naši jednotku SDH, pro přepravu mužstva k zásahům, přepravu obyvatel v případě krizových událostí, apod. s využitím dotačních prostředků
 • Oprava Veřejného osvětlení v ul. Dvořákova, Macharova, 5. Května
 • Nutné sanace a restaurování kulturních památek zříceniny Zvířetice a sousoší nejsvětější trojice na náměstí („morový sloup“)
 • Částečné opravy a úpravy budov Osadních výborů v místních částech
 • Informační značení města
 • Úprava povrchu „in-line“ dráhy ve Volnočasovém areálu (VČAS)
 • Finanční rámec pro nové Projektové dokumentace – např. výstavba v lokalitě na Výsluní, rekonstrukce objektu bývalého Obchodního domu Jizera na náměstí, který jsme koupili od společnosti COOP Mnichovo Hradiště, infrastruktura na Malé Bělé v souvislosti s vybudováním kanalizace, architektonické návrhy podoby náměstí, výstavba nové tělocvičny pro Základní školu, včetně využití veřejností a další. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že rok 2019 by měl být z pohledu města především ve znamení realizace řady projektů, jejichž cílem je zase o trochu více zvýšit standardy a kvalitu života Vás občanů na Bakovsku. V této souvislosti nás čeká spousta náročné a odpovědné práce, ale jsem přesvědčen, že zastupitelé po projednání rozpočtu tento schválí a že společně a týmově, včetně participace Vás občanů, se nám jej bude v průběhu roku dařit naplňovat a realizovat.

A protože nejen prací živ je člověk, je v rozpočtu města určitě počítáno i s finančními prostředky na kulturu, společenské akce a sport, takže se těším na společná setkání, kde určitě vše společně probereme. 

 Vše dobré v roce 2019

 Radim Šimáně
 starosta města
6.1.2019 21:06:37 | přečteno 285x | magdalena.bulirova
load