Slovo starosty - prosinec 2019

PF 2020 Bakov nad Jizerou

Vážení spoluobčané,

pomalu končí rok 2019, rok, který z pozice města pracoval s jedním z nejvyšších rozpočtů (cca 150 mil. Kč), vzhledem k velkým investičním akcím typu Rekonstrukce a stavební úpravy Základní školy (40 mil. Kč), Snížení energetické náročnosti budovy čp. 9 a 10 (bývalá Radnice – 11 mil. Kč), restaurování sousoší nejsvětější trojice na náměstí (morový sloup), sanace zříceniny Zvířetice, demolice objektu čp. 160 na náměstí (Dům služeb) a dalším plánovaným výdajům. 

Oproti výdajům se dařilo naplňovat také příjmovou stránku rozpočtu a to především díky daňovým příjmům a příjmům z prodeje pozemků.

Od prosince 2017 má město Bakov nad Jizerou schválený nový územní plán. V současné době registrujeme zvýšenou aktivitu investorů se zájmem o výstavbu komerčních objektů v lokalitách k tomu určených a také objektů k bydlení, což vzhledem k vysoké poptávce po bydlení v Bakově je pozitivní signál.

Na „poli“ společenských, kulturních a sportovních akcí bylo možné navštívit namátkou: anketu sportovec roku, folklorní festival, folkový festival, rockový festival, MČR v národní házené dorostenek, promítání letního kina, akce pořádané TIC Zvířetice, Bakovský půlmaraton, Bakovský triatlon a řadu dalších událostí a akcí pořádaných místními sportovními a zájmovými organizacemi a spolky.

Co se zcela nedaří a kde nás čeká ještě spousta práce je snaha o omezení kamionové dopravy a s tím bezprostředně související zvýšení bezpečnosti provozu ve městě, místních částech a v blízkosti komerčních objektů. Také stávající umístění bankomatu České spořitelny na náměstí je některými občany vnímáno negativně a musím přiznat, že oprávněně. Zde se za nastalou situaci omlouvám a uvádím, že veškerá jednání s Českou spořitelnou již proběhla, byla vyhotovena projektová dokumentace, vybrán zhotovitel a zkoordinován termín „vysunutí“ bankomatu – v průběhu 01/2020.

A jsme u roku 2020.

Tak ještě chvíli pracovně – rozpočet města na rok 2020 prošel všemi projednáními a etapami jeho příprav dle nastaveného harmonogramu a je připraven ke schválení. S jeho jednotlivými významnými položkami a záměry města Vás seznámím v příštím vydání tohoto zpravodaje (s velkou pravděpodobností již celobarevném).

Na jednání zastupitelstva dne 2. 12. byly schváleny nové Obecně závazné vyhlášky (OZV) týkající se poplatků, a to konkrétně poplatků ze psů, z pobytu, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a především za svoz komunálního odpadu. I přes každoroční míru inflace, zvýšení a rozšíření standardů kvality některých služeb konstatuji, že pro rok 2020 zůstávají poplatky téměř beze změny.

A ještě se vrátím ke stavebním úpravám Základní školy – stávající stavební úpravy jsou financovány zcela z finančních prostředků města z důvodů nepřiznané dotace v roce 2018, nicméně minulý měsíc jsme obdrželi informaci, resp. dopis ředitele odboru Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém se uvádí, že alokace výzvy (IROP) v rámci které jsme o dotaci žádali, byla navýšena, a tudíž došlo k uvolnění finančních prostředků ve výši cca 32 mil. Kč na náš projekt. V důsledku tohoto předvánočního dárku je tedy reálné, že bakovská škola se dočká v horizontu dvou let další investice, která zvýší standardy výuky, bezpečného a bezbariérového pohybu.

Před dokončením je také projektová dokumentace nové tělocvičny, která je ale samostatným projektem a záměrem.

Hlavním pojmem roku 2020 bude započetí budování kanalizace na Malé Bělé. 

Protože však nastává vánoční čas, rád bych Vám popřál k nejkrásnějším svátkům v roce. Každý rok vymýšlíme tématiku na vánoční přání na tzv. „PF-ku“. V letošním roce padl návrh udělat „PF-ku“ z obrázků s vánoční tématikou žáků ZŠ. Dle obdržených obrázků a výtvorů mladších ročníků musím konstatovat, že to byl skvělý nápad. Nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší, nicméně protože jsou opravdu krásné, bude je možno všechny zhlédnout v rámci vánočního koncertu Báry Basikové a ty „vítězné“ ve vestibulu městského úřadu. Základní škole, paním učitelkám a dětem mockrát děkujeme, stejně tak děkujeme mateřské školce a základní škole za navození té správné vánoční atmosféry a odstartování adventního času svými koledami na náměstí, v rámci rozsvícení vánočního stromu. 

Vám, milí spoluobčané, přeji jménem svým, jménem pana místostarosty, zastupitelů města, paní tajemnice a zaměstnanců města, krásné a pohodové Vánoce v kruhu Vašich nejbližších, bohatou nadílku, rozzářený stromeček a oči Vašich dětí. Do nového roku pak vše jen a jen to nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních a pracovních úspěchů.

Všem sportovním a zájmovým organizacím a spolkům, příspěvkovým organizacím, osadním výborům, komerčním, podnikatelským a ostatním subjektům pak děkuji za spolupráci a těším se na její další pokračování. 

Radim Šimáně, starosta města


PF 2020

PF 2020

PF 2020

 
PF 2020

PF 2020

 
PF 2020

PF 2020

 
PF 2020

PF 2020

 
PF 2020

PF 2020

 
PF 2020

PF 2020

 
PF 2020

PF 2020

 
PF 2020

PF 2020

 
PF 2020 Bakov nad Jizerou

PF 2020 Bakov nad Jizerou

 
 
18.12.2019 18:36:43 | přečteno 402x | magdalena.bulirova
load