Slovo starosty - říjen 2019

czech republic ruce

Vážení spoluobčané,

když jsem přemýšlel, na jaké téma bude můj příspěvek do tohoto vydání našeho zpravodaje Bakovsko, při pohledu z okna pršelo, byla zima, listí žloutlo, prostě klasické podzimní počasí.

Pošmourné, sychravé a …

Investiční akce ve městě probíhají dle harmonogramů, zejména pak rekonstrukce Radnice, Základní školy a sousoší nejsvětější trojice, školní rok je v plném proudu i s již využívanými novými šatnami, proběhla setkání vedení města s Osadními výbory, naplno probíhají přípravy rozpočtu města na rok 2020 a prací v souvislosti s vybudováním kanalizace na Malé Bělé, stejně tak přípravy závěru roku v podobě 1. adventní neděle spojené s tradičním rozsvícením vánočního stromu na náměstí, čertovské Krampus show, vánočního koncertu Báry Basikové apod.

… a nostalgické - a právě nostalgie začala psát následující řádky.

Ve výše uvedeném výčtu není uvedeno připomenutí si jednoho významného výročí. Ano 17. listopadu, kdy je tento den státním svátkem a Dnem boje za svobodu a demokracii, si připomeneme již 30. výročí od tzv. „sametové“ revoluce. Bylo mi právě čerstvě 18 let, náměstí byla plná lidí, mávalo se vlajkami, nosily se trikolóry…….. Domnívám se, že nemá smysl popisovat události z roku 1989, protože převážná část z nás tuto dobu velmi dobře pamatuje a byla u toho. Každý ve svém okolí, ve své roli, se svým napětím, očekáváním, následnou euforií. Mladším ročníkům pak mohou o událostech v roce 1989, resp. letech předcházejících a následujících vyprávět rodiče, či prarodiče. A především pak v dnešní době je tolik dostupných informací z různých zdrojů, že si je mohou v případě zájmu vyhledat úplně sami.

Naopak se domnívám, že má velký smysl si tento významný rok, významné výročí pravidelně připomínat, protože demokracie a svoboda je něco, čeho toužila řada generací dosáhnout, zažít a prožít. Nám se to poštěstilo! Nicméně o to větší zodpovědnost máme, abychom je udrželi a nebrali je automaticky jako samozřejmost. Odstupem času se vytrácí některé vlastnosti jako respekt, pokora, morálka, úcta a slušnost.  Výkladem pro svobodu a demokracii se pro některé stalo „ mám jenom práva a nemám žádné povinnosti“, resp. „ můžu vše a nemusím nic“. V některých lidech se tak objevilo zklamání, frustrace a další negativní dopady. To není dobře.

Proto také v Bakově si připomeneme toto významné výročí v podobě koncertu Spirituál kvinteta v budově Radnice (3. 11.) a položením kytice v parku u ŽŠ (17. 11.).  

Přijměte prosím pozvání.

Koncert Spirituál kvinteta to je hudba, muzika, zpěv, zábava, diváci, show a to jsou společní jmenovatelé pro jednoho fenoména hudební scény u nás, ale i v zahraničí – Karla Gotta.

Pana Karla Gotta si velice vážíme pro jeho neskutečné charizma, jedinečnost, všeobecný přehled, smysl pro humor a samozřejmě především pro jeho vynikající hlas a nádherné písně, které provázely a sbližovaly celé generace a národy. O to více nás zasáhla zpráva o jeho úmrtí.

Z našich dostupných informací naše město nikdy nenavštívil a už jej bohužel nenavštíví.

Na počest jeho osobnosti, našeho uznání, díků, piety, podpory jeho rodiny, nejbližších přátel a všech jeho fanoušků jsme také vyvěsili černou vlajku. Karle díky! 

Pěkné podzimní dny a plné košíky hub

Radim Šimáně, starosta města


24.10.2019 10:04:56 | přečteno 403x | magdalena.bulirova
load