Slovo starosty - březen 2020

03

Vážení spoluobčané,  i když zima letos neukázala svoji pravou tvář, stejně si rádi řekneme „Jaro je tu“. S jarem je spojeno probouzení přírody, prodloužení dní a slunečního svitu, započetí prací na zahrádkách, ale také započetí investičních akcí ve městě. 

Při svých procházkách Bakovem jste tak již mohli zaregistrovat budování dalších dvou hnízd podzemních kontejnerů (u bývalého obchodního domu Jizera a v ul. Svatojánské) a rekonstrukci veřejných WC (proti poště u smuteční kaple sv. Barbory). Těsně před započetím je celková rekonstrukce ul. Žižkova, jako sdružená investice společně se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a společností Innogy. V rámci této akce upozorňuji na úplnou uzavírku ul. Žižkova po dobu cca do 10/2020.

Dále již proběhla dodávka avizovaných nádob na tříděný odpad (plasty + papír) a bio odpad pro jednotlivé domácnosti – po jejich kompletaci, administrativní přípravě a veřejné prezentaci o způsobu využití, přistoupíme k jejich distribuci.

Právě probíhající proces projednávání Návrhu na pořízení změny č. 2 Územního plánu Bakov nad Jizerou, týkající se lokalit Z.HO.8 a Z.HO.13 (po pravé straně silnice II/610 před benzinovou pumpou) blíže popisuji v samostatném příspěvku uvnitř zpravodaje.

V plném proudu jsou také přípravy a koordinace výstavby kanalizace na Malé Bělé a dotační přístavby Základní školy.

Nicméně všechny tyto plány a záměry se v kontextu aktuálního dění ohledně celosvětového šíření nákazy koronaviru s dopadem na zdraví a životy lidí, jeví jako druhotné.

V souvislosti s nejdiskutovanějším tématem dnešní doby – koronavirem, jsem obdržel od Boleslavského deníku následující dotazy. Protože se tyto dotazy týkají přímo našeho města, přináším své odpovědi také tímto způsobem, jako informaci pro Vás občany.

Zejména pak upozorňuji na možnost využití níže uvedeného odkazu na Portál krizového řízení Středočeského kraje https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/

  • Řeší město nějakým způsobem otázku této nemoci?

Průběžně monitorujeme zprávy o postupu a šíření tohoto viru ve světě a především v Evropě. Věříme, resp. je naším přáním, aby dopady byly co nejmenší, nejlépe žádné. Důležité určitě je zachovat klid, nepodléhat panice, dodržovat základní hygienická pravidla a v případě zpozorování podezřelých zdravotních příznaků zodpovědně navštívit lékaře. Připravujeme se i pro případ krizového řízení. Na webových stránkách města máme pro občany umístěný odkaz na Portál krizového řízení Středočeského kraje, kde jsou krom jiného zveřejňovány aktuální ověřené a důvěryhodné informace o aktuálním vývoji koronaviru v ČR, resp. ve Středočeském kraji.

  • Co by nastalo, kdyby k vám virus dorazil?

Otázku lze vnímat dvěma způsoby.

Co by nastalo mezi občany? Zde úplně nedokážu odpovědět – jen bych si přál, aby se s ním žádný občan nepotkal a on, klidně i s opovržením, že ho nikdo nevítá, zmizel!

A co by se dělo na městě? Postupovali bychom dle instrukcí příslušných ministerstev, Středočeského kraje, zajišťovali potřebnou informovanost, předávali určené rady, kontakty, apod.

Každý z nás vnímá tuto problematiku po svém, každodenní dostupné informace a statistiky vyzývají k obezřetnosti, určité sebekázni a odpovědnosti – na druhou stranu je důležité zachovat klid a nepodléhat panice.

Přeji všem pevné zdraví a těším se na viděnou na Velikonočním jarmarku v neděli 5. 4. na náměstí, kde bychom v rámci programu krom jiného společně slavnostně odhalili pamětní desky na budově bývalé Radnice.

Radim Šimáně, starosta města


11.3.2020 | přečteno 325x | magdalena.bulirova
load