Slovo starosty - červen 2020

06

Vážení spoluobčané,

dopady virové pandemie COVID-19 jsou patrné na každém kroku a dotkly se každého z nás. Spousta věcí nyní funguje jinak a „chvíli“ potrvá, než se narušené procesy a život kolem nás zrestartují.

Nastavená opatření a omezení se značně podepisují na propadu světové ekonomiky a současné predikce výhledu pro nejbližší období nevyznívají příliš optimisticky.

Dotkne se to samozřejmě také obecních rozpočtů a Bakova nevyjímaje.

Rozpočet města na rok 2020 počítal na příjmové stránce s částkou cca 100 mil. Kč a vzhledem k těmto očekávaným příjmům byly naplánovány výdaje, včetně investičních se zapojením financování z fondu rezerv a rozvoje města. Některé záměry byly již zrealizovány (podzemní kontejnery, veřejné WC) a další vysoutěženy, zadotovány a zasmluvněny (ul. Žižkova, kanalizace Malá Bělá, stavební úpravy ZŠ).

Vzhledem k uvedenému pravidelně monitorujeme vývoj příjmové stránky rozpočtu a kalkulujeme s možnými propady. V první fázi bylo kalkulováno s částkou cca 7 mil. Kč na daňových příjmech. Následně přišlo rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti i našeho města na tzv. kompenzačním bonusu v podobě poklesu příjmů ve sdílených daních a byly avizovány další možné škrty a redukce, což představuje v tuto chvíli kalkulovaný propad cca 15 mil. Kč. To už je znatelná částka pro naše město.

Protože máme na rezervním fondu naspořenou „zajímavou“ částku a protože jsme „seškrtali“ zbytné výdaje, měli bychom výše zmíněné velké investiční akce ufinancovat. Nicméně měl-li by trend propadu příjmů pokračovat a především měla-li by přicházet další „podpůrná“ vládní rozhodnutí, mohou být v následujících obdobích další plánované investice ohroženy.

Většina města a obcí ČR jsou členy SMS (Sdružení Místních Samospráv) nebo v SMO (Svaz Měst a Obcí - jehož členem je naše město). A právě prostřednictvím těchto dvou subjektů usilujeme o vládní vyslyšení k navrácení finančních prostředků do obecních rozpočtů.

V tuto chvíli jsme blízko k dosažení dílčího cíle – Senát navrhl svůj pozměňovací návrh na rychlou pomoc obcím a městům, který přináší pro všechny obce rovný příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 1.200 Kč na obyvatele, což v případě Bakova představuje částku cca 6 mil. Kč.

Věřme, že tento návrh bude schválen a města a obce, včetně našeho města, budou moci realizovat své investiční záměry pro vyvážený a udržitelný rozvoj města a zvýšení standardů života svých občanů.

Pěkné dny a vše dobré

Radim Šimáně, starosta města


22.6.2020 18:14:37 | přečteno 368x | magdalena.bulirova
load