Slovo starosty - květen 2020

05

Vážení spoluobčané,

s měsíční prodlevou, způsobenou koronavirovou pandemií, se Vám opět dostává do ruky další číslo zpravodaje Bakovsko. Jsem tomu moc rád, že Vás opět můžeme tímto již tradičním informačním nástrojem oslovit a poreferovat o událostech a dění na Bakovsku. Ne že by nám to v dubnu někdo zakázal, to ne, ale kolotoč kolem virové nákazy ovlivnil veškeré dění kolem nás, včetně přípravy a vydání zpravodaje.

COVID-19, jak se novému viru říká, plní všechny informační kanály a média světa. Čteme, slyšíme a vidíme spoustu informací, statistik, predikcí, nařízení, opatření, omezení, ovlivnění životní úrovně, míry nezaměstnanosti, dopadů na ekonomiky, společenský, kulturní a sportovní život, sociální systém a další a další. Nejemotivnější a nejsledovanější jsou informace o dopadech na zdravotní systém a především každodenní sledování „počítadla“ počtu testovaných, nakažených, vyléčených, ale bohužel také zemřelých pacientů v důsledku nákazy novým tipem koronaviru. V důsledku těchto zpráv podléhala v počátcích řada lidí až panice. V tomto kontextu musím před Vámi všemi smeknout, s jakou grácií, přístupem, odpovědností a společnou spoluprací se nám prozatím daří tuto „zvláštní“ dobu zvládat.

Pokusím se ve stručnosti shrnout dění posledních dní na Bakovsku, ale jinou, trochu „odlehčenou“ formou, resp. sportovní (fotbalovou) terminologií, s vědomím toho, že se jedná o závažnou, život ohrožující záležitost:

„Město Bakov nad Jizerou se svoji velikostí, počtem obyvatel, dopravní obslužností a občanskou vybaveností zařadím pro tyto účely „výkonnostně“ do IV. „koronavirové“ ligy (divize) za stát, kraje a statutární města společně s obcemi s rozšířenou působností. Stali jsme se stejně jako ostatní města a obce nováčky této náročné soutěže, kde nejde o postup ani o sestup a kde nehrajeme proti sobě, ale hrajeme proti jedinému společnému soupeři – COVID19. Máme každý trochu jiné hráče, realizační tým, podmínky, možnosti, finance, stadion, zdravotníky, maséry a psychology, fanoušky, podporovatele apod. Ještě nevíme, na kolik kol se bude hrát. Vyhlášením nouzového stavu 12. března jsme však již nastoupili k prvnímu zápasu – bez znalosti soupeře, bez přípravy, bez vybavení a materiálu, jak se říká „z voleje“. Znali jsme sice procesy krizového řízení a role členů krizového týmu, ale i pro ně byla nastalá situace nová. První minuty zápasu byly rozkoukávací a oťukávací, ale postupem času bylo jasné, že očekávaný výsledek se sám nedostaví, ba naopak v případě pasivity by mohlo dojít k debaklu. Soupeře bylo a je nutné respektovat, ale bylo potřeba se ho přestat bát a pokusit se převzít otěže zápasu do svých rukou:

 • Byla a je zřízena info linka města 326 214 030 a info@bakovnj.cz.
 • Vznikl operativně krizový tým (vedení města a úřadu, městská policie a hasiči), pro koordinaci nových úkolů v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a zabránění šíření virové nákazy v našem městě, včetně ochrany zaměstnanců města.
 • Na sekretariátu města vznikl „dispečink“, který aktivně zajišťuje příjem požadavků občanů, a to nejen ve všední dny (distribuce ochranných prostředků, vyřizování dotazů občanů…).
 • Technická četa provádí postřikem dezinfekci nejvytíženějších prostorů města (zábradlí, madla, lavičky, sběrná místa apod.).
 • Pro zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a zabezpečení fungování úřadu i v době rizika virové nákazy je vstup do budovy městského úřadu v souladu s vládními nařízeními a mimořádnými opatřeními pro veřejnost omezen, avšak jednotlivé odbory a jejich pracovníci jsou tu po telefonické domluvě termínu schůzky stále pro občany k dispozici.
 • Mnozí zaměstnanci města se aktivně zapojili do šití roušek včetně dodání materiálu a zapojili se do distribuce informačních letáků.
 • Jednání rady města je zajištěno za respektování vládních nařízení, tedy na dálku formou videokonferencí, aby nebyly ohroženy zasmluvněné a započaté projekty, a další činnosti města pro stávající i budoucí období, včetně analýzy možných dopadů na rozpočet města.
 • Na webu města www.bakovnj.cz byla vytvořena samostatná sekce, včetně odkazu na portál krizového řízení Středočeského kraje http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/.
 • Pro přenos aktuálních informací, nařízení, omezení a doporučení byly a jsou využívány všechny informační kanály města.
 • Do všech domácností Bakovska byl distribuován leták se základními informacemi o počátečních opatřeních, včetně pokynů pro případ nutnosti navštívit lékaře.
 • Občané starší 70 let byli osobně kontaktováni s nabídkou pomoci města při zajištění nezbytných potřeb.
 • Šikovnýma rukama švadlen a dobrovolníků bylo vyhotoveno přes 1500 bavlněných roušek, z nichž většina byla rozdána občanům a do objektů zajišťující základní potřeby občanů (prodejny, pošta, DPS, zdravotní středisko apod.).
 • Prostřednictvím bakovských hasičů, městské policie, osadních výborů, technické čety a dobrovolníků proběhla do jednotlivých domácností s trvalým pobytem v Bakově nad Jizerou distribuce bezoplachové alkoholové desinfekce ANTI-COVID, stejně tak do strategických, již zmíněných, objektů města zajišťujících základní potřeby občanů.
 • Do všech ubytoven Bakovska byly rozvezeny informační letáky v cizojazyčných verzích.
 • Na základě nastavené spolupráce města s Nadačním fondem Škoda-Auto, bylo společností ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. a díky technologické platformě HoppyGo zapůjčeno městu k bezplatnému užívání vozidlo k dobročinným účelům – rozvoz stravování, léků, hygienických potřeb, roušek, nákupů a dalších potřeb občanů a města.
 • Společnost ŠKODA-AUTO, a.s. poskytla na základě společných jednání našemu městu finanční dar ve výši 400.000,--Kč za účelem humanitární podpory nezbytných opatření v souvislosti s naším soupeřem.
 • Do atria domu s pečovatelskou službou (DPS) byl instalován městský rozhlas, pro dostupnější přenos informací našim seniorům.
 • Ve spolupráci TIC Zvířetice a naší Základní školy vznikla pod vedením Mgr. Vojtěcha Dvořáka a Mgr. Heleny Kaluhové, Bakovská on-line škola, která má vysokou sledovanost a to nejen dětí.
 • Mateřská škola zajistila mimořádné vydání časopisu Předškoláček se spoustou úkolů a her pro zabavení našich nejmenších, ale i rodičů.

V průběhu zápasu se dost často jiskřilo. My jsme se snažili hrát fair play, ale soupeř hrál záludně a zákeřně! Vždyť dle informací z jiných zápasů skončila řada jejich hráčů v nemocničním ošetření. 

Můžeme říci, že jsme v prvním zápase se ctí obstáli a to hlavně díky

 • bakovským lékařům a jejich instrukcím, nastaveným procesům a obětavé práci v 1. linii,
 • švadlenám, šičkám a jejich výrobě nezbytných roušek a dodávce materiálu pro jejich výrobu,
 • součinnosti bakovských hasičů, městské policie, osadních výborů, technické čety, zaměstnanců úřadu v čele s tajemnicí, místostarosty, radních, zastupitelů a řad dobrovolníků při zajišťování nezbytných úkonů, včetně distribuce desinfekce,
 • dodávce plastových nádob na desinfekci od společnosti Pivovar Klášter a Kofola,
 • poskytnutému finančnímu daru společnosti ŠKODA AUTO a zastřešení zapůjčení vozidla,
 • aktivitám TIC Zvířetice, ZŠ a MŠ,
 • enormnímu nasazení, disciplíně, odpovědnému přístupu, solidaritě a vzájemnému respektování se vás všech.

Sice jsme nevyhráli, ale ani neprohráli. Remíza je v tuto chvíli přijatelná.

Na další zápasy, které na základě predikcí s největší pravděpodobností přijdou, se musíme připravovat již nyní s využitím zkušeností z prvního zápasu. Tipovat výsledek si málokdo odváží a ani sázkové kanceláře kurzy nevypisují, nicméně díky Vám všem máme kvalitní tým a máme tudíž šanci…!“ 

I přes řadu opatření, omezení a potřebných aktivit a činností v souvislosti s nouzovým stavem běžely plánované investiční i další akce na městě ve standardním režimu. 

Protože psaného slova již bylo mnoho, podívejte se na některé realizované projekty ve fotografii. 

Jedná se o:

 • Výstavbu nových veřejných WC
 • Výstavbu dalších podzemních kontejnerů
 • Započetí rekonstrukce ul. Žižkova
 • Započetí výstavby kanalizace na Malé Bělé
 • Přípravu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele dotační přístavby ZŠ
 • Přípravu plánované distribuce dotačních nádob na tříděný odpad do jednotlivých domácností
 • Přípravu VČAS na letní sezonu
 • Přípravu hřišť a sportovišť na jejich znovuotevření
 • Sanační a restaurátorské práce na Zvířeticích

Pevné zdraví, mějte pěkné dny a opatrujte se,

Radim Šimáně, starosta města


Květen 2020

Hřiště a sportoviště

Hřiště a sportoviště

 
Kanalizace Malá Bělá (1)

Kanalizace Malá Bělá (1)

 
Kanalizace Malá Bělá (2)

Kanalizace Malá Bělá (2)

 
Nádoby na tříděný odpad (1)

Nádoby na tříděný odpad (1)

 
Nádoby na tříděný odpad (2)

Nádoby na tříděný odpad (2)

 
odzemní kontejnery (1)

odzemní kontejnery (1)

 
odzemní kontejnery (2)

odzemní kontejnery (2)

 
Předškoláček

Předškoláček

 
Přístavba základní školy (1)

Přístavba základní školy (1)

 
Přístavba základní školy (2)

Přístavba základní školy (2)

 
Sanační práce Zvířetice (1)

Sanační práce Zvířetice (1)

 
Sanační práce Zvířetice (2)

Sanační práce Zvířetice (2)

 
Sanační práce Zvířetice (3)

Sanační práce Zvířetice (3)

 
Sanační práce Zvířetice (4)

Sanační práce Zvířetice (4)

 
Sanační práce Zvířetice (5)

Sanační práce Zvířetice (5)

 
Veřejné WC

Veřejné WC

 
Volnočasový areál (1)

Volnočasový areál (1)

 
Volnočasový areál (2)

Volnočasový areál (2)

 
Žižkova ulice

Žižkova ulice

 
Veřejné WC

Veřejné WC

 
 
20.5.2020 12:28:25 | přečteno 463x | magdalena.bulirova
Štítky: facebook
 
load