Slovo starosty - říjen 2020

Volby 2020

Vážení spoluobčané, máme za sebou další z voleb, tentokrát do krajských zastupitelstev. Do roku 2030 budou volby probíhat každý rok, kromě roku 2027, kdy se můžeme těšit na „volební volno“.

Podrobnější výsledky volební účasti a získaných hlasů na Bakovsku najdete na webových stránkách města, nicméně rád bych touto cestou zmínil své uznání a poděkování.

Nejprve ale pár údajů: Máme k dispozici 9 volebních okrsků – 2 x Bakov, 1 x Trenčín a 6 x místní části (Malá Bělá, Chudoplesy, Buda, Horka, Zvířetice, Podhradí). Kromě volební místnosti na Trenčíně, jsou všechny prostory v majetku města. Tyto prostory je potřeba náležitě připravit a především pro zdárný a platný průběh voleb pro ně zajistit příslušný počet proškolených členů volebních komisí, kterých bylo při těchto volbách 44. K tomu všemu byli k dispozici další členové „volebního“ týmu v čele s paní tajemnicí. Velice důležitá je také distribuce volebních lístků, kde pomohli další dobrovolníci a členové osadních výborů. Z toho všeho vyplývá, že se jedná o poměrně sofistikovanou agendu umocněnou složitou koronavirovou situací. Nicméně vše potřebné a legislativně nutné se podařilo zajistit. Bez čeho, resp. bez koho by volby nebyly volbami, to jsou voliči, to jste Vy, občané. Velice rád konstatuji, že jste nenechali volební místnosti prázdné a že jste poměrně hojnou účastí (více jak 40%) a odevzdáním Vašich hlasů příslušným kandidátům, pomohli rozdat karty kandidátům pro sestavení nového vedení Středočeského kraje na následující období let 2020 – 2024. V době, kdy čtete tento zpravodaj, ještě s největší pravděpodobností neproběhlo ustavující zastupitelstvo Středočeského kraje, nicméně již nyní je složení koalice (STAN + ODS + Piráti + Spojenci pro Středočeský kraj), rady kraje a především nové paní hejtmanky známé.

Děkuji tedy všem, kteří se podíleli na nelehké přípravě a zdárném průběhu právě proběhlých voleb do krajských zastupitelstev, což potvrdily také proběhlé kontroly jednotlivých okrsků z Magistrátu Mladá Boleslav v samotném průběhu voleb – máte mé uznání.

A především děkuji Vám občanům za aktivní účast při těchto volbách a za podporu svých kandidátů – vážím si toho. Gratuluji vítězům a přeji novému vedení Středočeského kraje hodně úspěchů v této nelehké práci, v nelehké době.

A teď k největším investičním akcím letošního roku. Rekonstrukce ul. Žižkova, výstavba splaškové kanalizace na Malé Bělé a rekonstrukce ul. Za Tratí II, včetně dešťové kanalizace tamtéž jsou v plném proudu, což můžete vidět při svých podzimních procházkách, na kterých se opět můžete „pokochat“ originální výzdobou náměstí v podání něžné části Technické čety – Maru, Gabča, Monča – skvěle holky.

Pro přístavbu a stavební úpravy Základní školy probíhá výběr zhotovitele.

Uvnitř tohoto čísla naleznete také příspěvek týkající se proběhlého balónového létání. Na základě jednání s pořadateli této zajímavé a atraktivní podívané jsme se domluvili na společné spolupráci, s tím, že jeden z letů se uskuteční z našeho volnočasového areálu. Termín byl stanoven na pátek 18. 9. , počasí vypadalo skvěle a volnočasový areál byl Vámi velmi slušně zaplněn v očekávání zhlédnutí vzletů pestrobarevných balónů. Bohužel ale povětrnostní podmínky byly na poslední chvíli proti (blíže v avizovaném příspěvku) a na základě rozhodnutí pořadatelů musel být vzlet z Bakova přeložen do Mladé Boleslavi.

Přijměte prosím touto cestou naši a pořadatelů omluvu, s tím, že naše spolupráce dále pokračuje a věříme, že v příštím roce balóny v bakovském volnočasovém areálu uvidíme.

Pěkné dny a opatrujte se

Radim Šimáně, starosta města


12.10.2020 17:08:29 | přečteno 243x | magdalena.bulirova
load