Slovo starostky - březen 2009

Slovo starostky 2009 03

Vážení občané,

většina z nás již velmi netrpělivě očekává jaro, které se pomalu hlásí rozkvetlými sněženkami. Jaro je obdobím plným probouzející se přírody a nového života.

S jarem je také spojen jarní úklid, který nás všechny čeká nejen doma, ale také na zahrádkách a v okolí domů. Město chystá po zimě tradiční úklid ulic a úpravu městské zeleně. V první jarní den bude pro Vás otevřeno sběrné středisko a ve stanovených termínech přistaveny velkokapacitní kontejnery na obcích.

Jistě jste si všimli, že ve městě došlo k pokácení několika stromů. Mohu Vás ubezpečit, že jde skutečně o odstranění pouze starých, nemocných nebo nebezpečných dřevin, na místo kterých vysadíme nové stromy či keře. Pro Ty z vás, kteří se o zeleň ve městě zajímáte, máme připravenou novou část webových stránek „Životní prostředí", která se touto problematikou bude blíže zabývat.

Letos jsme se v rámci úpravy zeleně zaměřili rovněž na park u sv. Barbory, kde pod odborným vedením zahradního architekta došlo k odstranění několika dřevin a kde v jarním období dojde k vysázení nových stromů a doplnění kvetoucích keřů a květin. V parku budou umístěny lavičky a toto klidné zákoutí ve středu města bude celkově zkulturněno tak, aby se stalo odpočinkem zejména starším občanům hledajícím tišší místo.

Jak jsme se v loňském roce věnovali zejména dětem a budovali zázemí pro jejich aktivity, v letošním roce bychom rádi udělali také něco pro starší generaci. Naším záměrem je vytvoření centra aktivních seniorů, které by mělo svoje zázemí v budově DPS. Město zde připraví vyhovující prostředí, dodá počítač a další techniku a potřebné prostředky k zajištění činnosti našich starších spoluobčanů. Ráda bych touto cestou oslovila Ty z Vás, kteří by měli zájem se spolupodílet na vytvoření tohoto centra, aby mě neváhali kontaktovat. Budeme vděčni za každý dobrý nápad.

Na závěr mi dovolte popřát všem krásné prožití jara.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

17.3.2009 11:27:18 - aktualizováno 19.1.2011 17:18:32 | přečteno 898x
load