Slovo starostky - červenec 2009

Slovo starostky 2009 07

Vážení občané,

jistě se shodneme na tom, že letošní léto je zvláštní, jiné než léta, na která jsme zvyklí. Prázdninový režim, který obvykle nastává, se letos nekoná a v době letních měsíců pracujeme na plné obrátky.

Souvisí to nejen s investičními akcemi, které se letos realizují, ale mnohdy také s rozmary počasí, které nám práci komplikuje nebo přidělává.

Vedle již probíhající výstavby volnočasového areálu, ve kterém se již rýsují in-line dráhy, se počátkem srpna započíná s výstavbou v mateřské školce. Naše město totiž získalo dotaci ve výši téměř 22 mil. Kč, a to na projekt nazvaný „Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ Bakov nad Jizerou". Předmětem tohoto projektu je především vybudování dvou nástaveb mateřské školy, čímž dojde k vybudování dvou nových tříd pro děti. Součástí projektu je také pořízení vnitřního vybavení nově vzniklých tříd, nákup herních předmětů a výukových pomůcek. Nadto se naše děti v rámci projektu dočkají nových venkovních dětských hřišť. Samotná realizace však znamená jistá omezení pro provoz školky a zejména ztížené pracovní podmínky všech zaměstnanců školky a do jisté míry i základní školy, která vypomáhá jak se zajištěním vaření obědů, tak s poskytnutím úložných prostor.

Zatímco se ve středu 22.7. sešlo mimořádné zastupitelstvo města, aby schválilo přijetí dotace z EU, o den později se ve večerních hodinách sešla mimořádná rada města, která se zabývala následky bouře, která se téhož dne přehnala nad naším městem a zanechala tu několik desítek spadlých stromů, které výrazně změnily tvář našich parků. Asi nejhůře dopadly Komenského sady, park u školy, stromy před Sokolovnou a na náměstí, u sv. Barbory a u Stadionu, kde bylo ohroženo i několik rodinných domů. S odklízením následků této bouře již bylo spojeno nemalé úsilí členům dobrovolných hasičů i technické čety města, kterým patří velký dík za bezodkladný zásah. Nemalý dík však patří všem občanům, kteří přišli pomoci.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

1.8.2009 11:19:00 - aktualizováno 19.1.2011 17:17:24 | přečteno 845x
load