Slovo starostky - květen 2009

Slovo starostky 2009 05

Vážení občané,

jistě se shodneme na tom, že některé záležitosti jsou radostné a vyhledávané, jiné jsou naopak problematické a těžko řešitelné.

Mezi první zmíněné patří například avizované sázení stromů spolu se ŠKODA AUTO a.s., které proběhlo 25. 4. 2009 a na kterém jsme se potkali s cca 30 našimi občany a malými občánky, se zástupci bakovských myslivců, rybářů a našimi dobrovolnými hasiči. Všem patří velký dík za ochotu a zájem o prostředí našeho města. Se zástupci ŠKODA AUTO a.s. jsme byli zkontrolovat i stav aleje a dalších stromů vysázených za podpory grantu této firmy v loňském roce a prodiskutovali možnosti další spolupráce.

Mezi ty složitější záležitosti můžeme zařadit nezodpovědné chování některých chovatelů psů, kteří svoje čtyřnohé miláčky nechají volně pobíhat, a tím když ne přímo ohrožují, tak jistě obtěžují ostatní obyvatele města, zejména ty s malými dětmi. Otázku omezení pohybu psů po městě bez vodítka jsme přednesli na zastupitelstvu města tak, aby mohla být přijata účinná komunikace. Rozvinula se debata, vytvořila se pracovní skupina a dohodli jsme se na zřízení ankety na webových stránkách města. Pokud tedy chcete vyjádřit svůj názor na danou problematiku, sledujte, prosím, webové stránky města a přijďte na příští zastupitelstvo města, které se koná dne 24. 6. 2009.

Dále bych Vás ráda požádala o spolupráci při projednávání některých témat týkajících se dopravní situace v našem městě. Ve středu 27. 5. 2009 proběhne k tomuto tématu ve společenském sále Radnice veřejná schůze vedení města s občany.

Po veřejném projednání budou názory občanů vyhodnoceny a věc předložena zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Věřím, že po společném projednání shora uvedených záležitostí rozhodne zastupitelstvo města ke spokojenosti většiny z nás.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

15.5.2009 11:00:00 - aktualizováno 19.1.2011 17:17:50 | přečteno 752x
load