Slovo starostky - leden 2009

Slovo starostky 2009 01

Vážení občané,
rok 2009 nám začal pro náš kraj bohatou sněhovou nadílkou, kterou si užívají zejména děti, méně už ti, kteří udržují silnice a uklízejí chodníky. Přesto si dovolím vyslovit názor, že třeskutý mráz a krásný bílý sníh je pozitivním a radostným začátkem roku, a já pevně doufám a věřím, že přestože se stále hovoří o finanční krizi, bude rok 2009 rokem úspěšným.

Zatímco naše technická četa v těchto dnech mrzne venku a odklízí sníh už od druhé hodiny ranní, za což jim patří poděkování, neboť žádná externí firma by nám město včetně místních částí neuklidila tak rychle a v takovém rozsahu (a prosím buďte shovívaví, pokud se právě na tu Vaši ulici dostane později), vedení města a zastupitelé se „potí" nad připravovaným rozpočtem města na letošní rok, který je směrodatný pro realizaci schválených investičních akcí. Předpokládané datum schválení rozpočtu na letošní rok je datum 28. 1. 2009, kdy proběhne řádné zastupitelstvo města, a to za předpokladu, že se zastupitelé dohodnou na podobě rozpočtu v 1. polovině ledna.

Po schválení rozpočtu již nic nebrání tomu, abychom započali s přípravou jednotlivých akcí a projektů. A co by se mělo v letošním roce realizovat? Prozatím nemohu předbíhat, neboť záleží na rozhodnutí zastupitelů, kterým akcím dají prioritu, nicméně z větších investičních akcí to budou zejména akce podmíněné získáním dotace (schválené je vybudování volnočasového areálu, zažádáno je o finanční příspěvek na dostavbu školky a připravujeme žádost na získání finančních prostředků pro dopravní terminál a zajištění hradu Zvířetice).

A co je mým osobním přáním, jak by měl Bakov vypadat v průběhu roku 2009? Velmi ráda bych prosadila vyváženost mezi investičními akcemi, které jsou nutné pro zajištění fungování města (rekonstrukce budov základní školy, dostavba mateřské školy, zlepšení prostředí železniční zastávky a veškeré městské zeleně, opravy komunikací), a ostatními akcemi, které se týkají společenského a kulturního života nás všech (informační a kulturní středisko, společné sázení stromů, akce pořádané společně městem a základní nebo mateřskou školou, vybudování klubu seniorů).

Závěrem bych popřála nám všem, aby se Bakovu v roce 2009 dařilo alespoň tak dobře jako v roce 2008 a abychom nemuseli řešit žádné mimořádné události, které by město poškodily, zastupitelům a radním města bych ráda popřála dobré nápady a pevné zdraví, aby mohli řádně hájit zájmy nás všech občanů, a čtenářům i nečtenářům Bakovska, všem občanům pevné zdraví a hodně úspěchů v soukromém i profesním životě.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

25.1.2009 20:23:41 - aktualizováno 19.1.2011 17:18:53 | přečteno 800x
load