Slovo starostky - prosinec 2009

Slovo starostky 2009 12

Vážení občané,

blíží se konec roku a my se snažíme dokončit vše, co jsme si naplánovali a doposud nestihli.

Naše město si toho pro letošní rok naplánovalo poměrně hodně a přesto, že zastupitelstvo města rozhodlo o zastavení některých naplánovaných investičních akcí s ohledem na negativní vývoj veřejných financí, který se u nás projevil nenaplněním příjmové stránky rozpočtu, dovolím si tvrdit, že město nezahálelo a snažilo se, aby práce byla vidět nejen přímo v Bakově, ale také v okolních obcích.

Z těch nejvýznamnějších bych ráda zmínila realizaci projektu „Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ Bakov nad Jizerou", který představuje vybudování dvou nových tříd v mateřské škole, přičemž ke konci roku bude již jedna třída dokončena a pro školní rok 2010/2011 bude kapacita naší mateřské školy již dostatečná pro všechny naše děti. V současné době probíhají také dokončovací práce v areálu koupaliště, který bude po rekonstrukci připraven k provozu v jarních měsících roku 2010 a v průběhu jara zde bude vybudováno ještě jedno velké hřiště pro děti, na které jsme získali další dotaci z EU.

Na obcích jsme se zaměřili nejen na volnočasové aktivity místních obyvatel, ale snažili jsme se také zlepšit vzhled obcí, a to ve spolupráci s místními občany. Péče o vzhled veřejných prostor je stále aktuálním tématem i v Bakově, zejména po letošní vichřici, která se postarala nejen o první vlnu odstranění stromů ve špatném stavu, ale nastartovala také intenzivnější práce v této oblasti.

Kromě investičních akcí, jež jsou jistě velice důležité, se v letošním roce městu dařilo také uskutečnit zajímavé akce v oblasti kultury, které přilákaly velký počet našich občanů, ať již to byly vernisáže, divadelní představení, velikonoční trhy nebo posvícení. Obdobné akce připravíme i v roce následujícím, který nebude tolik nakloněn velkým investičním projektům, a na místo budování se budeme muset potýkat nejen s nedostatkem finančních prostředků, ale projdeme si také volebními boji jak na úrovni parlamentní, tak i komunální. Doufám a věřím, že i v roce 2010, který nebude nijak jednoduchý, bude převažovat zdravý rozum nad prázdnými slovy a populismem. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála o vánočních svátcích a do roku 2010 především hodně zdraví a pohody.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje

Mgr. Jana Štěpánová 
starostka města

23.12.2009 10:45:00 - aktualizováno 19.1.2011 17:16:30 | přečteno 872x
load