Slovo starostky - září 2009

Město Bakov nad Jizerou dlouhodobě plánuje rozšíření kapacit mateřské školy v Palackého ulici dostavbou pater nad jednotlivými pavilony. V roce 2008 byla s využitím vlastních finančních prostředků města dokončena nástavba pavilonu B, čímž bylo zajištěno udržení stávající kapacity MŠ v úrovni 130 dětí.

V listopadu roku 2008 předložilo město Bakov nad Jizerou žádost o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy na realizaci projektu „Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ Bakov nad Jizerou".

Cílem tohoto projektu je zbudování nástavby dvou pavilonů MŠ (pavilonu A + hospodářského pavilonu), zvýšení kapacity zařízení o 48 osob, zkvalitnění výuky MŠ v oblastech hudebního, výtvarného, fyzického, estetického a dalšího vzdělávání, zavedení moderních technologií do výuky - interaktivní tabule, výukový software, zkvalitnění stávajících prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, zvýšený počet pracovních míst o 3 osoby, zahájení ekologického třídění odpadů a obnova 745 m2 travnaté plochy v zahradě MŠ.

Město Bakov nad Jizerou se svou žádostí o poskytnutí dotace z ROP Střední Čechy uspělo. Výbor regionální rady Střední Čechy schválil dne 8. července 2009 poskytnutí dotace na tento projekt ve výši 21 858 683 Kč, přičemž celkové náklady projektu činí přibližně 23. 6 mil. Kč. Získání této dotace je významným úspěchem města Bakova nad Jizerou, jelikož v rámci této podzimní výzvy ROP byl podpořen pouze každý čtvrtý projekt. Navíc získala žádost našeho města nejvíce bodů ze všech 40 předložených žádostí.

Vlastní realizaci stavebních prací předcházela realizace výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a ostatních služeb a nyní Vám můžeme s radostí oznámit, že se dne 5. srpna 2009 ve 14 hod. uskutečnilo slavnostní zahájení projektu spojené s odhalením informačního panelu a předáním staveniště zhotoviteli stavebních prací, které budou ukončeny v srpnu 2010.

Při přípravě projektu město Bakov nad Jizerou spolupracovalo s partnery (Dům dětí a mládeže "Na Výstavišti", Občanské sdružení Bakovánek, Základní škola Bakov nad Jizerou), kterým touto cestou děkujeme a těšíme se na spolupráci v realizační a provozní části projektu.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Slovo starostky - září 2009

Slovo starostky - září 2009

Slovo starostky - září 2009

 
Slovo starostky - září 2009

Slovo starostky - září 2009

 
 
13.9.2009 10:27:00 - aktualizováno 19.1.2011 17:16:55 | přečteno 832x
load