Slovo starostky - březen 2010

Vážení občané,

právě začíná jaro a po zimě, která byla v letošním roce mimořádně dlouhá, se všichni těšíme na teplé dny a probouzející se přírodu.

Obvyklý jarní úklid bude probíhat nejen na našich zahrádkách, ale také v ulicích města a veřejném prostranství. Pokud tak rozhodnou zastupitelé města, již v jarních měsících vyjede do ulic a na chodníky nová technika, která by nám úklid měla usnadnit. Již tradičně bude zprovozněn sběrný dvůr opět dva dny v týdnu tak, abyste měli možnost využít jeho služeb, a na obce budou přistaveny velkokapacitní kontejnery. V městské zeleni budou dokončeny prořezy stromů a odstraňování nemocných nebo nebezpečných dřevin, budou rozvěšeny nové budky pro ptáky a pomalu započne výsadba stromů, keřů i květin.

V současné době probíhají dokončovací práce na opravě schodiště na věži zříceniny hradu Zvířetice tak, aby Vám tato naše dominanta byla zase přístupná a zároveň bezpečná. Při návštěvě hradu v průběhu roku můžete také zaregistrovat záchranářské práce na historicky cenných místech této kulturní památky, které probíhají za podpory dotace získané městem od Ministerstva kultury ČR.

V letošním roce bychom také chtěli započít s obnovou parku v Komenského sadech, kde na základě historických skutečností diskutovaných s panem PhDr. Bednářem a na základě vzpomínek našich spoluobčanů, bychom rádi tento park navrátili do jeho dřívější podoby nebo alespoň zachovali některé prvky, které byly pro toto místo typické. V případě okolí Stadionu, které je loňskou vichřicí také velmi poznamenané, diskutujeme možnost získat dotaci z ROP Střední Čechy, neboť finanční náročnost zachování tohoto zeleného zákoutí Bakova bude značná.

V únoru tohoto roku jsem se obrátila na kompetentní osoby Krajského úřadu Středočeského kraje s prosbou o pomoc při rekonstrukci krajské komunikace - ulice Husova a Boleslavská, které jsou ve značně špatném stavu a komplikují a znepříjemňují nám život. Diskutovali jsme možnosti a shodli jsme se na tom, že v případě spolupráce města s krajem je možné dosáhnout realizace této akce. I tato záležitost bude diskutována se zastupiteli našeho města a já pevně věřím, že naši zastupitelé dají tomuto projektu zelenou.

Toho, co je potřebné nebo vhodné realizovat je určitě hodně, a my se snažíme dávat prioritu právě těm akcím, které máme definovány ve strategických dokumentech města nebo které vyplývají z akutní potřebnosti. Byla bych Vám však vděčná, kdybyste nás upozornili také Vy na nedostatky, které vidíte kolem sebe, na potřebu provedení některých prací nebo přišli s nápadem, který přinese zlepšení životního prostředí našeho města nebo služeb.

Závěrem mi dovolte, abych dodatečně popřála všem ženám k jejich svátku MDŽ vše nejlepší a Vám všem pak příjemné prožití Velikonoc, hodně zdraví, životní energie a pohody.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

 
16.3.2010 7:41:00 - aktualizováno 16.3.2010 7:41:14 | přečteno 827x
load