Slovo starostky - červen 2010

Vážení občané,

po velmi chladném a deštivém jaru, které vystřídalo dlouhou a náročnou zimu, konečně přišly teplé dny a s nimi i sluneční svit, na který jsme tak dlouho čekali. Přes to anebo právě proto zaznamenávám kolem sebe vůli lidí starat se o věci kolem sebe, spolurozhodovat o záležitostech, které se nedotýkají pouze jich samotných, ale mají vliv na více obyvatel nebo členy různých zájmových skupin.

Velmi oceňuji, že většina z nás, občanů města Bakova nad Jizerou, si vzalo za své péči o své domovy i naše město. Důkazem toho je mimo jiné to, že musela být rozšířena otevírací doba našeho sběrného střediska, které je plně využíváno. Také díky tomu ubylo mnoha černých skládek a zlepšila se úroveň životního prostředí našeho města a okolí. Několik našich spoluobčanů se osobně zapojilo do přípravných prací na znovu vybudování parku Komenského sady, který byl zničen loňskou vichřicí, pomoc přislíbila také naše mateřská škola a bakovští podnikatelé. Tento projekt, jehož bližší popis naleznete na webových stránkách města, bychom rádi realizovali do konce letošního roku.

Pokud se týká připravovaných investičních akcí, mohu Vás seznámit s tím, že naši zastupitelé podpořili přípravu projektu, který by měl zlepšit podmínky výuky v naší základní škole, a dalším projektem je odkanalizování místní části Malá Bělá. Oba tyto projekty by měly být spolufinancovány z dotačních titulů a žádosti by měly být podány do konce letošního roku. V případě úspěchu bychom mohli započít s pracemi v roce 2011.

Ráda bych poděkovala všem našim občanům, příspěvkovým organizacím města, zájmovým i sportovním organizacím a v neposlední řadě také podnikatelům, kteří se účastní ať myšlenkou, radou nebo fyzickou či finanční pomocí zvelebování našeho města a jeho místních částí. Byť v neúplném výčtu toto poděkování patří mateřské a základní škole, TJ Sokol, Sboru dobrovolných hasičů, trenčínským baráčníkům, občanům Zvířetic a Bud, firmám Emerge s.r.o. a Flora Garden s.r.o.

Závěrem mi dovolte, abych dětem popřála hezké vysvědčení, krásné prázdniny a nám starším dovolenou podle našich představ.

Mg. Jana Štěpánová
starostka města

 
24.6.2010 11:02:00 - aktualizováno 10.8.2010 11:12:22 | přečteno 831x
load