Slovo starostky - duben 2010

Vážení občané,

ráda bych Vás seznámila s průběhem některých probíhajících projektů tak, abych předešla některým spekulacím nebo nejasnostem.

V případě vybudování volnočasového areálu došlo bohužel s ohledem na letošní zimu a nepříznivé klimatické podmínky k prodloužení termínu dokončení tohoto projektu, zejména z důvodu nemožnosti použití potřebných technologií pro dokončení projektu během zimního nebo chladného počasí. Současně došlo také ke změně vodních poměrů v areálu, kde jak mnozí víte, voda je přirozenou součástí i v těch částech, kde ji nepotřebujeme, a v jarním období se s terénními úpravami a osetím trávy musí počkat, až nebude předmětná část areálu pod vodou. Problémy s vodou v jarním období budou v budoucnu minimalizovány vysázením vhodných dřevin. Mnozí z Vás již v současné době vybalují kolečkové brusle, ale musím Vás požádat o trpělivost, neboť v případě používání in-line drah před jejich úplným dokončením, se vystavujete nebezpečí znečištění bruslí nedokonale provedeným nátěrem, který byl prováděn na podzim již za nepříznivého počasí a který se musí odstranit a provést znovu. Konečným a definitivním termínem pro dokončení fyzické realizace projektu je datum 30. dubna 2010.

Vybudování dětského hřiště - vraku lodi Bounty - ve volnočasovém areálu je v současné době ve stadiu výroby herních prvků a fyzické dokončení projektu předpokládáme před začátkem školních prázdnin.

Pokud se týká dokončení projektu v mateřské školce, jedna nová třída je již v provozu, druhá třída bude dokončena do konce srpna 2010 a dětské hřiště by mělo být dokončeno v nejbližších dnech tak, aby si ho děti mohly užívat již při prvních teplých dnech jara.

Zbývá doplnit, že již dokončené etapy shora uvedených projektů, prošly úspěšně kontrolou ze strany poskytovatele dotace a již jsme obdrželi příjem dotačních finančních prostředků ve výši přes 20 milionů korun na účet města.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

 
25.4.2010 10:57:00 - aktualizováno 10.8.2010 10:57:53 | přečteno 1001x
load