Slovo starostky - leden 2010

Slovo starostky 2010 01

Vážení občané,

je počátek roku 2010 a pro naše město začíná nové období úkolů a požadavků, plánů a vizí, očekávání a přání. Dobrým znamením může být připravenost města, které má již schválený rozpočet a může se pustit do plnění naplánovaných akcí. Horší zprávou je však informace o tom, že letošní rozpočet nám nedovolí uskutečnit vše, co jsme si předsevzali a vysnili nebo co je potřebné zařídit.

Z důvodu omezených finančních prostředků se tedy zaměříme především na údržbu a opravy drobnějšího charakteru, z investičních akcí na projekty, které jsou již realizovány a které je nutné řádně dokončit. Jedná se o volnočasový areál a dokončení nástavby mateřské školy. V letošním roce budeme také pokračovat na přípravě dotačních žádostí z ROP Střední Čechy - projekčně je připravena obnova aleje na Budách a rekonstrukce lokality železniční a autobusové zastávky. Počátkem roku bude také podána dotační žádost na zajištění statiky zříceniny hradu Zvířetice. Nově by měla být připravena projektová dokumentace na nástavbu a rekonstrukci základní školy tak, aby kapacitně i kvalitativně odpovídala současným i očekávaným potřebám našich dětí, a dále projektová dokumentace pro akci odkanalizování Malé Bělé.

Pokud nahlédneme do Strategického plánu rozvoje města Bakov nad Jizerou, můžeme konstatovat, že již v roce 2009 se nám podařilo realizovat částečně nebo zcela některé projekty, u jiných je připravena projektová dokumentace a o dalších jsou vedeny diskuse. Jedná se o projekty investiční (např. dostavba MŠ, oprava hradu Zvířetice), ale i neinvestiční (např. uspávání broučků - MŠ, ples města). Obdobně i Komunitní plán sociálních služeb města Bakov nad Jizerou má svoje první počiny, kterým bylo založení Denního centra pro seniory Jizera, fungování osobní asistenční služby a charitativní pečovatelské služby.

Jsem velmi ráda, že tyto dokumenty neznamenají pro naše město jen popsané stránky, ale jsou nástrojem, který nám pomáhá naplňovat cíle, kteří zástupci nás všech definovali jako prospěšné a chtěné, projekty byly schváleny našimi zastupiteli jako priority občanů. V práci na přípravě a realizaci jednotlivých projektů budeme nadále pokračovat.

Vzhledem k tomu, že tento rok se alespoň nyní rýsuje jako rok velmi náročný, který bude provázen nejednou změnou, ráda bych Vám všem popřála, aby tyto změny byly pro Vás jen dobré. Pamatujme na to, že problémy jsou od toho, aby se řešily, a ne aby se o nich jen diskutovalo, že nesplnitelné sliby jsou pouhými slovy a že my optimisti máme snazší život.

Hodně štěstí a spokojenosti v roce 2010 Vám přeje

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

22.1.2010 7:46:00 - aktualizováno 27.1.2010 7:47:32 | přečteno 830x
load