Slovo starostky - říjen 2010

Vážení občané,

dostává se vám do rukou poslední výtisk Bakovska před komunálními volbami, ve kterých bude zvoleno nové zastupitelstvo našeho města. Je to doba, kdy hodnotíme uplynulé čtyři roky a současně se díváme dopředu, plánujeme a připravujeme se na změny.

Pro mě osobně to byly roky velkého učení nejen o tom, co vše je agendou města, ale prošla jsem i velkou školou mezilidského chování. Díky funkci starostky jsem poznala mnoho bakovských občanů i zájmových skupin, jejich život, zájmy i problémy. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kterým není lhostejný život v našem městě a záleží jim na tom, jak naše město vypadá i co se tady děje. Stejně tak bych chtěla poděkovat za spolupráci všem současným zastupitelům, kteří po čtyři roky trávili v zájmu našeho města mnohdy několikahodinové debaty, radním města, kteří se scházeli každých čtrnáct dní nad agendou města a tím i členům komisí rady, výborů zastupitelstva a osadních výborů. Je velmi těžké vyjmenovat všechny, kterým patří dík, ale v neposlední řadě musím poděkovat všem úředníkům, pracovníkům městské knihovny a  technické čety, strážníkům městské policie i dobrovolným hasičům, kteří mají službu veřejnosti téměř na denním pořádku. Bez těchto lidí by těžko naše město mohlo vypadat tak, jak vypadá, a neměli bychom se na koho obrátit, když nám příroda přichystá překvapení např. v podobě povodní koncem září.

Nechci vypočítávat a posuzovat úspěchy tohoto volebního období a ponechávám pouze na vás provést hodnocení, zda naše město jde cestou správnou či nikoliv. Dovolte mi však, abych popřála nám všem, občanům Bakova nad Jizerou, aby zastupitelstvo, které si zvolíme v komunálních volbách, bylo složeno z lidsky kvalitních a odborně zdatných občanů, kteří svojí prací přispějí k udržení kvalitního života v našem městě.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

 
20.10.2010 16:10:00 - aktualizováno 19.1.2011 16:57:19 | přečteno 799x
load