Slovo starostky - srpen 2010

Vážení občané,

léto je v plném proudu a my si po uplakaném jaru užíváme krásného teplého počasí. Je doba prázdnin a dovolených a čas plyne nezadržitelně rychle, přesně tak, jak dokáže běžet jen tehdy, když je člověku dobře.

Práce, které jsou potřeba obstarat, však nečekají a i v době vybírání dovolených je nutné zajistit běžnou údržbu a chod města, pokračovat v projektech, které se právě realizují a připravovat další akce, na které bychom mohli na podzim žádat o dotace. Jak se říká, peníze jsou až na prvním místě, ovšem ačkoliv se již o finanční krizi tolik nemluví, začíná se citelně projevovat možná více ve veřejných rozpočtech, než u Vás doma. Již na samém počátku velmi ponížený rozpočet na rok 2010, je již po prvním pololetí tohoto roku velice napnutý, protože došlo k dalšímu propadu daňových příjmů ze strany státního rozpočtu, což v konečném důsledku znamená, že jen tak tak pokryjeme provozní náklady na chod města bez toho, aniž bychom museli sáhnout do rezervního fondu. Velmi těžko se pak odpovídá na dotazy některých z Vás, proč máme chodníky zarostlé trávou, proč není dosud obnoven park v Komenského sadech a v lokalitě Pod Zbábou. Jakékoliv pokusy o získání dotací na tyto akce jsou bohužel bezvýsledné a jsem přesvědčená, že to není tím, že by to byly nekvalitně připravené akce. Zkrátka a dobře docházejí finance a politikové na vyšších celcích si více hrají na politiku, než aby vybírali kvalitní projekty napříč politickým spektrem. Je to velmi nešťastný způsob vnímání světa, na který doplácíme my všichni.

Údržba města, městského majetku i lesů, je tedy v současné době dosti problematická, nicméně snažíme se zajistit alespoň takový standard, na který jste zvyklí a přidat něco málo navíc. Klokočská stezka, který byla otevřena na konci školního roku, je toho vzácným příkladem, a byla vybudována za věcné i finanční účasti mnoha dalších subjektů, kterým bych ještě jednou ráda touto cestou poděkovala za spolupráci. 

Vzhledem k finanční situaci je kladen důraz na přípravu těch projektů, u kterých je reálná šance na získání dotace, bez které bychom realizaci sotva mohli uskutečnit. Po zdařilém projektu rozšíření kapacity mateřské školy, který je těsně před dokončením a jehož výsledek si budete moci všichni přijít prohlédnout u příležitosti dne otevřených dveří koncem srpna, se připravuje rozšíření kapacity základní školy tak, aby i naše školní děti měly důstojné a vhodně vybavené prostory. Dále započaly práce na projektu odkanalizování Malé Bělé.

Krásný zbytek prázdnin.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

 
10.8.2010 11:15:00 - aktualizováno 10.8.2010 11:15:11 | přečteno 790x
load