Slovo starostky - březen 2011

slovo starostky 2011 03

Vážení občané,

po nekonečně dlouhé zimě jsme se opět dočkali příchodu jara a většina z nás se těší na práci na zahrádce nebo na procházky, kolo a sportovní aktivity a nebo jen na pobyt venku. S příchodem jara tradičně nastává čas úklidu a zvelebování našeho okolí i domů, ve městě se opět otevírá sběrné středisko, které jste zvyklí hojně využívat, začíná jarní úklid města a údržba zeleně, ale také příprava na jarní svátky.

Na městském úřadě máme hotový plán práce na letošní rok, připravená jsou zadání výběrových řízení na dodavatele zboží i služeb a čekáme jen na schválení rozpočtu města, abychom mohli započít s pracemi, které jsou pro letošní rok naplánovány. Do doby schválení rozpočtu města mohou probíhat jen práce přípravné a práce, které jsou v souladu s rozpočtovým provizoriem schváleným zastupitelstvem města. Provádějí se tedy dokončovací práce, drobné opravy a údržba, zimní údržba zeleně, včetně kácení stromů a prořezů.

Vedle toho se však zabýváme běžnou či opakující se činností, jako je například jednání s mateřskou školkou o podmínkách zápisu dětí do mateřské školy, jednání se všemi dotčenými subjekty ve věci formálního i věcného rozšíření kapacity školní družiny, jednání se sportovními a zájmovými organizacemi o jejich podpoře ze strany města, organizování kulturních a společenských akcí.

Pevně věřím, že Vám záleží na prostředí, ve kterém žijete, a budu se s Vámi potkávat nejen na sportovních a společenských akcích konaných v našem městě, ale také na těch ostatních, které se budou týkat zvelebování města, jeho úklidu, sázení nových stromů. S některými z Vás se takto potkáváme již tradičně při akci „Za každé prodané auto jeden vysazený strom" ve spolupráci se ŠKODA AUTO a. s., kterou plánujeme i pro letošní rok.

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála spoustu krásných jarních dnů prozářených sluníčkem a dobrou náladou.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

15.3.2011 10:00:00 - aktualizováno 15.3.2011 10:00:38 | přečteno 926x | magdalena.bulirova
load