Slovo starostky - duben 2011

slovo starostky 2011 04

Vážení občané,

Zastupitelstvo města schválilo dne 14. 3. 2001 rozpočet města, se kterým jste byli seznámeni jak prostřednictvím webových stránek města, tak i ve zpravodaji Bakovsko. Nyní tedy mohou započít práce na jeho plnění, počínaje výběrovými řízeními až po realizaci jednotlivých akcí.

Z těch prvních, které jsou již v plném proudu nebo byly dokončeny, mohu zmínit pokračování v obnově parku na Mírovém náměstí nebo provedení opravy místní komunikace v ulici Na Výsluní. V případě parku na náměstí je nutné se zmínit o nemalé roli Komise pro životní prostředí, která na svých jednáních projednává jednotlivé návrhy o budoucí podobě této části městské zeleně. Díky existenci této komise zapojujeme více občanů do veřejných záležitostí města, což je zajisté krok správným směrem. Abyste však byli o vývoji městské zeleně a jejím dalším osudu a plánech do budoucna blíže seznámeni i Vy, umístili jsme zápisy z jednotlivých jednání této komise na webové stránky města, v sekci týkající se životního prostředí. Zde najdete také návrhy na obnovu některých částí městské zeleně, debatu o odpadovém hospodářství a dalších záležitostech týkajících se našeho města.

Po mnohaletém úsilí o prosazení celoplošné opravy komunikace Na Výsluní, se nám podařilo zajistit dostatečné finanční prostředky a obyvatelé žijící v této ulici se dočkali realizace opravy. Jako bonus za mnohaleté čekání a zejména s ohledem na výškové rozdíly silnice a chodníku, byla provedena také oprava chodníku. Oprava s sebou přinesla řadu dočasných omezení, jak pro naše občany, tak pro zaměstnance přilehlé průmyslové zóny. V ojedinělých případech musela zasahovat i městská policie, když někteří řidiči nebrali ohled na obyvatele v přilehlých ulicích a parkovali svá auta i před vjezdy do objektů. Všichni jistě chápeme, že nezbytná opaření v zájmu provedení stavebního díla jsou nutná, proto prosím berme na vědomí také zájmy ostatních osob a nebuďme vzájemně neohleduplní. Snažíme se provést opravy v co nejkratších termínech a mrzí nás nepochopení či dokonce bezohlednost některých lidí.

Po proběhlé kontrole ze strany poskytovatele dotace byly úspěšně zakončeny projekty na dostavbu mateřské školy a hřiště ve volnočasovém areálu, a v současné době jsou dotační peníze již připsány na bankovním účtu města. Nově byly podány dvě žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy, a to na rekonstrukci železniční zastávky a jejího okolí a na opravu místních komunikací a chodníků vedoucích ke školským zařízením, které jsou nejen ve špatném technickém stavu, ale v rámci tohoto projektu by měla být také zlepšena bezpečnost a průjezdnost dané lokality, což oceníme my všichni, kdo ráno vozíme děti do školky a do školy. Grafickou podobu úprav těchto komunikací najdete na webových stránkách v menu: Město Bakov nad Jizerou - Projekty a dotační řízení - Nové komunikace u školských zařízení.

Jsem velmi ráda, že Vám mohu potvrdit další úspěšný ročník v dotačním projektu Škoda Auto a. s. V letošním roce se bude vysazovat obnovující se lokalita Pod Zbábou. Všichni, kdo máte chuť a chcete udělat osobně něco pro své město, přijďte dne 17. 4. 2011 v 9, 00 hodin sázet spolu s námi a zaměstnanci Škoda Auto a. s. stromy pro Bakov. Těším se na každého z Vás.

Přeji Vám krásné a radostné Velikonoce, mnoho úsměvných chvil během čarodějnic, na 1. května příjemnou práci všem, kdo chcete slavit svátek práce prací a všem ženám, aby dostaly tohoto dne políbení z lásky.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

8.4.2011 12:57:00 - aktualizováno 9.5.2011 12:57:12 | přečteno 865x | magdalena.bulirova
load