Slovo starostky - květen 2011

slovo starostky 2011 05

Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás informovala o akcích, které v současné době probíhají nebo jsou plánovány na nejbližší období, stejně tak jako o vývoji dotačních řízení, kterými se snažíme zajistit další finanční zdroje tak, abychom mohli zvelebovat naše město ve větším rozsahu.

V plném proudu jsou v současné době výběrová řízení zejména na stavební akce většího rozsahu, které byly odsouhlaseny zastupitelstvem města a na které jsou vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu města. Jedná se o výběrové řízení na opravu střechy na zdravotním středisku a na domech v Boleslavské ulici u Mírového náměstí - u průchodu ke škole. Práce na těchto střechách budou probíhat ihned po ukončení výběrového řízení. Vezměte, prosím, tuto informaci na vědomí a dbejte zvýšené opatrnosti při procházení kolem těchto domů. Další stavební akcí, která započne v nejbližších dnech je oprava sociálního zařízení v přízemí domu, kde je umístěna školní družina. S ohledem na potřeby dětí a jejich bezpečnost bude po dobu opravy v nezbytné míře upraven provoz školní družiny. Po provedení této opravy může město požádat o zvýšení kapacity školní družiny a zajistit tak tuto službu pro více dětí.

Velmi aktuální záležitostí, kterou se pokoušíme zajistit, je rozšíření přejezdu u železniční zastávky a provedení opravy navazujících chodníků, čímž by byla zvýšena bezpečnost chodců, přecházejících železniční přechod. Intenzivně jednáme se Správou železniční dopravní cesty, která má stav železničního přejezdu na starosti, a dále také s odborníky z oblasti dopravy a projektování dopravních staveb. Pokud tato jednání budou úspěšná, mohli bychom se zlepšení situace u železničního přejezdu dočkat ještě v letošním roce.

S velkým napětím také očekáváme výsledky dotačního řízení, ve kterém jsme požádali o finanční prostředky na opravu základní školy. S ohledem na to, že případné stavební práce musí probíhat během hlavních školních prázdnin, již v těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Je možné, že tuto činnost děláme zbytečně, ale snažíme se být připraveni, aby nezbytná oprava mohla proběhnout. Alespoň jeden úspěch v dotačních řízeních Vám však mohu oznámit již nyní, a to je získání dotace ve výši 250 tis. Kč na statické zajištění zříceniny hradu Zvířetice. V letošním roce tedy budou probíhat další práce na této národní památce, které by měly přispět k zachování Zvířetic i pro budoucí generace.

Kromě úspěchů a pozitivních zpráv se samozřejmě musíme vypořádat také s problémy a nepříjemnostmi. Jednou z nich, o které bych se ráda zmínila, je náš volnočasový areál. Všichni si ještě dobře pamatujeme, že tento areál dvacet let chátral a nikdo pořádně nevěděl, co s ním. Přes velké kritiky byl nakonec připraven projekt a zajištěny finanční prostředky a dnes máme volnočasový areál v takovém stavu, že se do něj vrátil život. Já osobně jsem z tohoto pohledu velmi spokojená, protože to byl hlavní cíl projektu, vrátit tam život, byť v jiné podobě než bylo původní koupaliště. Vím, že nás tam čeká ještě spousta práce a musíme se vypořádat s vodou, která nám tam způsobuje problémy. Nic není dokonalé a vždy je co zlepšovat. V současné době také probíhá reklamační řízení, neboť povrch in-line drah je v některých částech prasklý nebo nerovný. To je celkem běžná věc. Běžnou věcí však není udávání anonymů k rukám poskytovatele dotace. Ano, je to tak, někdo z nás Bakováků zřejmě chce udělat vše proto, abychom se obávali cokoliv v našem městě udělat, a de facto ohrožuje samotnou dotaci. Takoví lidé nic pro město nepřinesou, jen chtějí škodit, kritizovat a komplikovat. Přitom jsou tak nečestní a zbabělí, že se nedokážou ani podepsat. Často i na zastupitelstvu slyším slova demokracie a svoboda slova. Základní lidská slušnost a ohleduplnost se však nesmí vytratit, demokracie neznamená, že si každý může dělat, co chce a svoboda slova neznamená, že můžu říci cokoliv. Je smutné, že máme mezi sebou udavače, který se nepřijde zeptat na městský úřad, jak to je s nedostatky a zda se s nimi něco dělá.

Závěrem mi dovolte osobně poděkovat všem občanům, kteří se zúčastnili sázení stromů v lokalitě Podzbáby. Jsou to občané Bakova - rodiny - kterým záleží na tom, jak vypadá jejich město a jsou ochotni věnovat mu část svého osobního volna.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

9.5.2011 12:51:00 - aktualizováno 9.5.2011 12:55:41 | přečteno 1084x | magdalena.bulirova
load