Slovo starostky - prosinec 2011

slovo starostky 2011 12

Vážení občané,

nastal adventní čas a mnoho z nás se sešlo tradičně na bakovském náměstí u rozsvěcení vánočního stromečku. Naše děti připravily tu pravou adventní náladu. V letošním roce jsme rozsvítili vánoční stromečky dva. Bylo to takové malé překvapení od firmy Emerge s.r.o., která nám nejen darovala novou jedli, ale 1. adventní neděli tento stromeček nechala i ozdobit. Za dárek moc děkujeme.

Jak jistě víte, na městě nezahálíme a již dnes máme připravený rozpočet na rok příští, byť víme, že peněz nebude mnoho a díky neustálým legislativním změnám jich bude asi ještě méně. Je to zřejmě poprvé, kdy skutečně nevíme, jaké budou naše příjmy z daní, a proto jsme připravili rozpočet města, který zahrnuje jen několik investičních akcí. Snažíme se v této nejisté době chovat maximálně rozumně a šetřit naše finanční zdroje. Na druhou stranu však víme, že nemůžeme uspokojit všechny požadavky Vás občanů, nicméně doufám a věřím, že tuto situaci chápete.

Život však nejsou jen investiční akce a práce a tak se možná v příštím roce budeme více setkávat při těch „menších" akcích, kde nejde o miliony, ale jde o to, aby lidé drželi spolu a vnímali se navzájem. Pokud by avizovaná finanční krize měla s sebou přinést více prostoru pro to, aby lidé spolu trávili více času, aby nebyl pro členy zájmových a sportovních organizací problém zúčastnit se brigádnických hodin, při kterých zvelebují prostředí, které užívají, aby pro všechny z nás nebyl problém uklidit okolí svého domu a zbytečně nevytvářet odpad, který končí na sběrném středisku a přináší s sebou zvýšené náklady na odpadové hospodářství jako celek. Pojďme se opravdu zabývat tím, co nezbytně potřebujeme a co je nadstavbou, kterou si můžeme dovolit jen tehdy, pokud na ni máme.

Možná je opravdu čas zamyslet se nad způsobem života a nad tím, co vlastně od města chceme. Buď chceme širokou škálu služeb a musíme být ochotni za ně zaplatit více, nebo si něco odpustíme a budeme mít i na jiné věci než na věci provozní. A proč o tom vlastně píšu? Jeden důvod za všechny je odpadové hospodářství a jeho vzrůstající náklady. Někteří zastupitelé kritizují vývoj odpadového hospodářství a ptají se na to, jak je možné, že jsou tak vysoké náklady, požadují vypovědět smlouvu s firmou Compag. Tato firma však nezvýšila ceny, ale naši občané produkují stále větší množství odpadů, a to i takového, který jsme v letech minulých vůbec neřešili nebo jen v nepatrné míře, např. bioodpad. Nepamatuji, že bychom neměli na svých zahrádkách komposty a vše jsme vyváželi do sběrného střediska. Doba je však jiná a já respektuji nové trendy, na druhou stranu však říkám, lze to řešit i jinak. Problematika odpadového hospodářství je aktuální a bude předmětem jednání, neboť není možné neúměrný nárůst nákladů ignorovat.

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem všech zaměstnanců městského úřadu popřála krásné prožití svátků vánočních a do roku 2012 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů jak v osobním, tak profesním životě.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

23.12.2011 10:59:00 - aktualizováno 25.12.2011 20:06:07 | přečteno 816x | magdalena.bulirova
load