Slovo starostky - říjen 2011

slovo starostky 2011 10

Vážení občané,

po návratu z dovolených a cest jsme se všichni opět vrátili ke každodenním zvyklostem, děti začaly znovu navštěvovat školy a školky a my dospělí revidujeme, co z vytyčených plánů a cílů jsme stačili již realizovat, a co musíme stihnout ještě do konce roku.

Přes veškeré problémy a komplikace, které s sebou přinesla rekonstrukce základní školy v našem městě, musím konstatovat, že jsem skutečně šťastná, že děti 5. září opět mohly do naší školy nastoupit a že je očekávaly nové a čisté toalety a dnes nemá žádné z bakovských dětí trauma nebo problémy toalety ve škole navštívit. Samozřejmě se nadále zajímáme o odstraňování vad, které provedené stavební dílo v době předání vykazovalo, a budeme uplatňovat záruku na dílo po celou dobu běhu záruční lhůty.

Počátkem září proběhly ve volnočasovém areálu dětské cyklistické závody DEMA pohár města Bakova nad Jizerou. Jednalo se již o 6. ročník závodu a počet startujících byl rekordní. Pořadatelé připravili nejen pro naše bakovské děti, ale také pro děti ze všech koutů naší země, krásný sportovní zážitek, plný soutěží i doplňkových akcí. Ráda bych jim touto cestou ještě jednou poděkovala, neboť akce takovéhoto rozsahu a na profesionální úrovni, kterou připravují ve svém volnu, ale s plným nasazením, je skutečně něčím mimořádným a zároveň tak šíří dobré jméno našeho města.

V současné době začínáme pracovat na přípravě rozpočtu města na příští rok tak, aby zastupitelstvo města mohlo rozpočet města schválit na svém prosincovém zasedání. S ohledem na uplatňování celostátní politiky nemají obce naší velikosti jistotu ve věci příjmů rozpočtu na příští rok, proto nemůžeme navrhovat velké investiční akce, s výjimkou akcí podpořených dotačními finančními zdroji. O vývoji v této oblasti Vás budeme průběžně informovat. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála hezký pestrobarevný podzim. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

9.10.2011 10:10:00 - aktualizováno 7.11.2011 8:25:15 | přečteno 811x | magdalena.bulirova
load