Sloco starostky - leden 2012

slovo starostky 2012 01

Vážení občané,

v prvních týdnech roku 2012 už jsme zpět v plném proudu práce, na základě schváleného rozpočtu vytváříme plán činnosti na celý rok a začínáme organizovat první výběrová řízení.

Na počátku roku mi dovolte krátké ohlédnutí za rokem, který právě uběhl a ve kterém se nám podařilo zajistit většinu akcí, na nichž jsme se dohodli. Z těch nejdůležitějších připomenu rekonstrukci základní školy a realizaci další etapy ve volnočasovém areálu, opravu komunikace Na Výsluní a Na Návsi, nákup nového komunálního traktoru, realizaci dalších úprav zeleně v parku na Mírovém náměstí a v Komenského sadech. Z akcí kulturního charakteru se k těm obvyklým přidal folklorní festival, jehož ohlas dalece přesáhl hranice našeho města.

V letošním roce již nyní probíhá výběrové řízení na realizaci oprav komunikací ke školským zařízením, tj. Jungmannova, Palackého a Školní, čekáme na výsledek dotačního řízení, ve kterém jsme požádali o rekonstrukci budovy a interiérového vybavení muzea a městské knihovny, pomalu vrcholí přípravy na městský ples, který proběhne 25. 2. 2012 a na který Vás tímto srdečně zvu. Novinkou v našem městě bude masopustní průvod, který proběhne dne 19. 2. 2012, na němž budete moci potkat nejednu zajímavou postavu.

V současné době také diskutujeme o nové podobě webových stránek města a jejich doplnění tak, aby mohly co nejvíce sloužit potřebám města, byly přehledné a abyste na nich mohli nalézt co nejvíce informací z různých oblastí života našeho města.

Vážení občané, na těchto řádkách se budu snažit informovat Vás vždy o všech důležitých záležitostech, které se projednávají jak v rámci rady města, tak na zastupitelstvu, neboť vím, že ne každý z Vás má možnost se účastnit našich jednání, nebo získávat informace z našich webových stránek.

První z věcí, které se právě v těchto dnech diskutují, je příprava projektu rekonstrukce místních komunikací ke sportovním zařízením, neboť v brzké době bude vypsán dotační titul z ROP Střední Čechy. Tento projekt by mohl zlepšit ulici Jungannovu, 5. května včetně parkoviště u stadionu, a dále komunikaci kolem stadionu, včetně veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Jak naši zastupitelé budou vnímat potřebnost takovéhoto projektu se dozvíte v nejbližší době.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

22.1.2012 14:05:00 - aktualizováno 17.2.2012 7:32:41 | přečteno 825x | magdalena.bulirova
load