Slovo starostky - březen 2012

slovo starostky 2012 03

Vážení občané,

s prvními teplejšími dny a sluníčkem k nám dorazila také nová vlna energie a elán do práce. Většina z nás se už těší na zahrádku nebo aspoň na procházky venku.

V těchto dnech jsme také obdrželi dobrou zprávu o přiznání dotace s názvem „Modernizace objektu knihovny a muzea v Bakově nad Jizerou". Jedná se opět o dotaci z ROP Střední Čechy, celkové způsobilé výdaje tohoto projektu činí 5.199.303 Kč, z čehož výše dotace je 4.159.422 Kč. Pokud naši zastupitelé rozhodnou o přijetí této dotace, bude se bezodkladně připravovat výběrové řízení na zhotovitele a diskutovat harmonogram prací tak, aby provoz této budovy byl omezen jen po nezbytně nutnou dobu. Předmětem tohoto projektu jsou stavební práce na budově (oprava střechy, výměna oken, oprava fasády, obnova topení a schodiště) a dále pak pořízení některého interiérového vybavení knihovny a muzea.

V minulém čísle Bakovska jste našli pozvání na masopustní průvod a městský ples. Vy, kdo jste se zúčastnili těchto společenských akcí, mi dáte jistě za pravdu, že se povedly. Městský ples proběhl na standardní úrovni a návštěvníci si nejen dobře zatančili, ale užili si i bohatý doprovodný program. Masopustní průvod připravený v našem městě po mnoha letech proběhl s nečekanou účastí a ke spokojenosti nejen nás dospělých, ale zejména dětí, které po dokončení průvodu pokračovaly v dětských soutěžích a diskotéce. Všem, kdo se zúčastnili, ze srdce děkuji za krásné masky a radostnou atmosféru, kterou do našeho města přinesli.

Pokud se mám vyjádřit k právě probíhajícím pracím ve městě, nemohu v první řadě opomenout úpravy parku u železniční zastávky. Všichni dobře víte, že rekonstrukce tohoto parku byla připravena v souvislosti s plánovaným projektem rekonstrukce železniční zastávky. Tento projekt se bohužel neuskutečnil, neboť zastupitelstvo města nepřijalo přidělenou dotaci, proto dílčí práce probíhají v rámci městského rozpočtu. Pokud se týká kácení starých dřevin, které proběhlo v únoru, byly to zásahy naplánované na základě dendrologického posouzení, v souladu s projektem na obnovu tohoto parku a na základě projednání komisí životního prostředí. Vím, že tento zásah je obrovský, nicméně abychom mohli provést terénní úpravy a vrátit tomuto parku podobu příjemného a upraveného prostředí, bylo nutno provést nejprve tolik nepopulární kácení. Věřím, že tuto nezbytnou část obnovy parku pochopíte a budete se moci v době co nejkratší sami přesvědčit, že stejně tak, jak byly provedeny práce v parku Komenského sady, bude citlivě postupováno i při obnově tohoto parku.

V nejbližších dnech budou zahájeny práce na rekonstrukci ul. Jungmannova, Palackého a Školní, přičemž tyto práce budou probíhat postupně tak, aby byl zachován provoz ke školským zařízením. V souvislosti s tím Vás však musím požádat o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost zejména při dopravě dětí do mateřské a základní školy. Rekonstrukce těchto komunikací se bude provádět právě z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti této oblasti, neboť s přibývajícím nárůstem provozu vzrůstá i nebezpečnost této lokality zejména pro naše nejmenší. Dbejte prosím po dobu stavebních prací zvýšené opatrnosti.

Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké jarní dny a příjemné Velikonoce.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

20.3.2012 7:00:00 - aktualizováno 20.3.2012 7:01:37 | přečteno 898x | magdalena.bulirova
load