Slovo starostky - květen 2012

slovo starostky 2012 05

Vážení občané,

zatímco v prvním čtvrtletí roku jsme rozhodli o rozdělení dotací sportovním a zájmovým organizacím pro letošní rok a probíhaly zejména přípravné práce a veřejné soutěže na dohodnutých projektech letošního roku, v druhém čtvrtletí roku jsou v plném proudu hlavní investiční akce, současně se zabýváme i těmi drobnějšími.

V průběhu jarních dní probíhaly zejména práce na městské zeleni, které ještě pokračují v těchto dnech. Ráda bych osobně poděkovala všem těm z Vás, kteří se zúčastnili letošního veřejného sázení stromů v lokalitě Zbáby. Na Mírovém náměstí a v Komenského sadech probíhá pouze další dílčí výsadba a bude umístěn nový mobiliář. V parku u železniční zastávky bude dokončena budoucí podoba parku, zhotoveny opěrné zídky a cestičky. Po dokončení těchto prací bude provedena základní výsadba firmou, která bude vybrána v souladu se směrnicí města o zadávání zakázek malého rozsahu. Pro úplnou informaci musím dodat, že v současné době probíhají také jednání se SŽDC s.o. ohledně úklidu okolí železniční zastávky a vytvoření důstojného zázemí pro cestující. Bylo dohodnuté, že bude obnoven plot mezi peronem a parkem, v souvislosti s ukončením provozu trafiky bude odstraněna buňka a ostatní přístavby u budovy železniční zastávky a samotná budova železniční zastávky bude opravena. Současně jsme byli informováni o tom, že zřejmě v příštím roce dojde také k rekonstrukci budovy květinky a celá lokalita by se tak mohla dočkat nové podoby.

Se Správou železniční dopravní cesty s.o. je rovněž jednáno o instalaci železničních závor na přejezdu u Stadionu. Před rokem při kontrole všech železničních přejezdů v našem městě jsme upozorňovali na špatnou viditelnost na tomto železničním přejezdu a jeho nebezpečnost. V současné době SŽDC s.o. svolává schůzku na místě samém a celou věcí se zabývá. Pevně doufáme, že bude rozhodnuto o instalaci železničních závor. O výsledku jednání budete informováni.

V plném proudu jsou práce na rekonstrukci ul. Jungmannova, Palackého a Školní. V souvislosti s těmito pracemi prosím dbejte zabezpečení stavby a objízdné trasy a nevstupujte do kolejiště. Nejenom, že ohrožujete svoji vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních, ale dáváte i špatný příklad dětem, které po vzoru dospělých vstupují na stavbu.

V červnu budou započaty stavební práce na budově knihovny a muzea, kde v průběhu školních prázdnin bude muset dojít k omezení provozu, neboť práce budou probíhat i v interiérech budovy. Omezení provozu bude však připravováno až v druhé polovině července, neboť 14.7.2012 proběhne v našem městě 2. ročník Pojizerského folklorního festivalu a při té příležitosti bude otevřeno muzeum tak, abychom návštěvníkům našeho města mohli ukázat něco z naší historie. O podrobnostech prací budete informováni, jakmile bude znám podrobný časový harmonogram prací. V současné době je vybrán zhotovitel prací, kterým je firma B.P.B.P., se kterou máme dobré zkušenosti z rekonstrukce mateřské školky, a dále čekáme na kontrolu výběrového řízení ze strany poskytovatele dotace.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

14.5.2012 10:27:00 - aktualizováno 14.5.2012 10:27:09 | přečteno 801x | magdalena.bulirova
load