Slovo starostky - prosinec 2012

Slovo starostky 2012 12

Vážení občané,

v neděli 2. prosince jsme se sešli na bakovském náměstí, na kterém jsme prožili hezké chvíle prodchnuté adventní náladou. Letošní účast byla podle názoru mnohých mimořádně vysoká a nálada velmi příjemná. Dlouhá a pomalá fronta na trdelník, na který jsme měli chuť asi všichni, mnohým z nás dala příležitost popovídat si s přáteli a známými.

V letošním roce se v adventním čase nerozsvěcí pouze strom na bakovském náměstí, ale poprvé přivítají své živé vánoční stromy také občané tří našich obcí. Jsou to občané Malé Bělé, Zvířetic a Chudoples, jejichž zástupci v osadních výborech vybrali a zajistili ve spolupráci s městem výsadbu stromů, které budou zkrášlovat veřejná prostranství u budov osadních výborů během roku a v době Vánoc se rozzáří a budou dělat radost dětem i dospělým. Ráda bych poděkovala za práci všem, kteří přiložili ruku k dílu.

V současné době se na městském úřadu zabýváme zejména dokončováním akcí, které jsme měli připravené pro tento kalendářní rok. Jednou z nejdůležitějších a nejrozsáhlejších akcí je dovršení realizace Modernizace budovy knihovny a muzea, která bude dokončena do konce tohoto roku. Počátkem roku proběhne slavnostní ukončení projektu a připravíme i další společenské a kulturní akce tak, abyste se s výsledky naší práce mohli podrobně seznámit. Tím nekončí práce na interiérovém vybavení a celkovém pojetí prostor bakovského muzea. Práce a nápadů na zlepšení je zde hodně, ale k obnově nebo doplnění jednotlivých expozic potřebujeme více času i spolupráce s odborníky. Rádi bychom např. restaurovali sochy andělů z původního oltáře z kaple sv. Barbory.

Zastupitelstvo města schválilo projednávání rozpočtu města s ohledem na legislativní změny a nejistotu ve vývoji veřejných financí na počátek roku 2013. Z tohoto důvodu budeme po několika letech, kdy jsme vždy hospodařili již od 1. ledna s řádně schváleným rozpočtem, hospodařit na základě rozpočtového provizoria. Bude se jednat pouze o počátek roku a kromě provozních záležitostí budou realizovány pouze ty akce, na kterých se shodnou zastupitelé města. V žádném případě však nedojde k ohrožení provozu města nebo příspěvkových organizací.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála klidné prožití svátků vánočních a do roku 2013 hodně zdraví, štěstí a lásky.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

11.12.2012 11:20:21 | přečteno 846x | magdalena.bulirova
load