Slovo starostky - říjen 2012

slovo starostky 2012 10

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o aktuálním dění v našem městě a alespoň některých důležitých rozhodnutích zastupitelstva a rady města.

V současné době je intenzivně jednáno se Správou železniční dopravní cesty, s.p. o zlepšení prostředí železniční zastávky. Městu byla již v létě tohoto roku přislíbena spolupráce. Dle informací zástupců SŽDC by v letošním roce měly proběhnout částečné demoliční práce a příprava projektové dokumentace na rekonstrukci budovy železniční zastávky. V příštím roce by měly proběhnout samotné stavební práce. Město se bude vyjadřovat k budoucí podobě železniční zastávky a pokusí se prosadit i další záležitosti, jako např. zřízení přechodu přes železniční trať pro pěší. Se SŽDC je od roku 2009 jednáno také o koupi pozemku podél trati od skatebordového hřiště až k Jizeře, včetně tůně. Jedná se o velmi zanedbanou část města o výměře cca 14 000 m2. O koupi tohoto pozemku bude jednáno na příští schůzi zastupitelstva.

Zastupitelstvo města v září rozhodlo o tom, že rozpočet města na rok 2013 bude s ohledem na nejasnost vládních reforem schvalován až počátkem roku 2013. To však neznamená, že přípravné práce na rozpočtu města neprobíhají. Jednáme nejen se správci rozpočtových kapitol, ale také se zástupci osadních výborů místních částí a zabýváme se podněty jednotlivých občanů. Rádi bychom připravili rozpočet města tak, abychom mohli pokračovat v zachování a obnově nemovitého majetku města, mohli provádět potřebné investiční akce a nezapomínali ani na oblast zdravotnictví, sociální sféru a školská zařízení, kulturu a sport.
Velmi důležitým rozhodnutím zastupitelstva z pohledu budoucnosti celého našeho města, je rozhodnutí o vytvoření pracovní skupiny pro spolupráci při vytvoření nového územního plánu města. Členy této pracovní skupiny jsou zástupci místních částí a členové stavební komise. Posláním této komise je zabývat se podrobněji požadavky občanů na změnu územního plánu a doporučit zastupitelům, jakým způsobem o jednotlivých požadavcích rozhodnout. Územní plán je základním dokumentem pro rozvoj a využití území obce a rozhodnutí o jeho podobě má mimořádný význam pro celé město. Z tohoto důvodu chceme zapojit do projednávání nové podoby územního plánu co nejvíce občanů.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

19.10.2012 14:32:00 - aktualizováno 15.10.2012 14:32:58 | přečteno 917x | magdalena.bulirova
load