Slovo starostky - únor 2012

slovo starostky 2012 02

Vážení občané,

tak jako si na nás loňská zima připravila přívaly sněhu, ta letošní nás nejprve překvapila nezvykle teplým lednem a nyní láme mrazivé rekordy. Z hlediska života našeho města to znamená, že prozatím šetříme finanční prostředky na zimní údržbu komunikací a chodníků, na druhou stranu se ale potýkáme se zamrzlým vodovodním potrubím a s obavou budeme očekávat, jak zimu přežijí nově zasazené stromy v našich parcích.

V současné době probíhají schůzky vedení města s představiteli osadních výborů, kdy diskutujeme záležitosti našich místních částí, požadavky občanů a možnosti města, plánujeme dílčí záležitosti a rozhodujeme úpravu některých lokalit na jednotlivých obcích. K průběžným schůzkám jsme přistoupili z důvodu možného projednání konkrétních záležitostí s jednotlivými odpovědnými osobami na městském úřadě a již po prvních schůzkách je zřejmé, že je to krok správným směrem. Samozřejmě v průběhu roku proběhnou také schůzky přímo v jednotlivých obcích a diskuse s tamními občany.

Rádi bychom znali Vaše názory na záležitosti života našeho města a stejně tak bychom Vám rádi odpovídali na Vaše dotazy, proto v připravovaných nových webových stránkách města pro Vás připravíme rubriku „Otázky a odpovědi", kde budeme odpovídat na otázky, které Vás zajímají. Cílem je přinést občanům více informací, a to i těm, kteří nemohou z jakéhokoli důvodu přijít na zasedání zastupitelstva města. Tato rubrika nebude připravována jako diskuse a bude odpovídáno pouze na otázky věcného charakteru, bez osobních ataků a nevhodných výrazů. Nové webové stránky města, jejichž obsah je připravován mediální komisí Rady města, by měli být spuštěny v první polovině letošního roku. Budu velmi ráda, pokud se vyjádříte k tomu, co byste na našich webových stránkách rádi viděli.

Pokud se týká investičních akcí města, počátkem března by měla započít realizace opravy ulice Jungmannovy, Palackého, Školní, přičemž opravy budou probíhat postupně tak, aby nedošlo k omezení přístupu ke školským zařízením. V průběhu měsíce února bychom měli znát výsledek dotačního řízení, ve kterém jsme žádali o finanční prostředky na opravu budovy městské knihovny a muzea. Podali jsme žádost o dotaci na statické zajištění zříceniny hradu Zvířetice, neboť se v blízkosti hradního příkopu zřítila jedna ze zdí, a dále připravujeme žádost v programu na úsporu energií u budovy zdravotního střediska. Držme si palce, abychom v dotačních řízeních byli stejně úspěšní, jako v letech minulých.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

17.2.2012 7:22:00 - aktualizováno 17.2.2012 7:22:03 | přečteno 784x | magdalena.bulirova
load