Slovo starostky - září 2012

slovo starostky 2012 09

Vážení občané,
po letním období plném dovolených, které přinášejí zasloužený odpočinek, se opět vracíme do běžných pracovních dní. Doufám, že jste si letošního léta, které bylo po mnoha letech opravdu létem s letním počasím, mohli plně užít a načerpali jste sílu do dalších dní.

I během letních dovolených probíhaly na městě práce v plném proudu, bohužel ne vždy k naší spokojenosti. V těchto dnech se dokončují práce na rekonstrukci místních komunikací, odstraňují se vady a nedodělky tak, aby se projekt s názvem „Zpřístupnění školských zařízení v Bakově nad Jizerou" mohl zařadit mezi úspěšně dokončené projekty realizované v našem městě za podpory finančních prostředků z Evropské unie, a to v našem městě s pořadovým číslem 5. Jistě se shodneme na tom, že ulice Jungmannova, Palackého a Školní prošly velkou změnou. Každá investiční akce s sebou nese nějaké problémy. U tohoto projektu to byly zejména komplikace se stromy v Palackého ulici, kde jsme museli přistoupit k obnově aleje a potýkali se s udáním podaným u České inspekce životního prostředí, která neshledala žádné pochybění ze strany města ani stavební firmy. Dále jsme museli provézt důkladné zabezpečení kabelu ČEZ vedoucího k trafostanici v oblasti parkoviště u školy, které přineslo nejen požadavek dalších finančních prostředků, ale také prodlení časové, které znemožnilo provézt vodorovné dopravní značení v oblasti parkoviště před zahájením školního roku.
V pořadí šestým projektem podpořeným z ROP Střední Čechy je rekonstrukce budovy knihovny. Zde probíhají práce podle schváleného harmonogramu a již nyní se můžeme těšit na útulnější knihovnu a např. zcela novou orobincovou síň v muzeu.

To, co nás skutečně potrápilo během letních prázdnin, byl park u železniční zastávky. Všichni víte, jak dlouho byl v neutěšeném stavu. Dovolte mi, abych Vám vysvětlila, proč došlo k prodlení s realizací obnovy tohoto parku. Ke kácení přestárlých a nemocných dřevin došlo ještě v době vegetačního klidu v souladu s požadavky přírody i legislativy. Následovalo provádění terénních úprav, probíhala jednání komise životního prostředí, která rozhodovala na základě studie o konkrétní podobě parku. V květnu 2012 bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 14 firem. Výběrové řízení bylo z důvodu nutnosti doplnění nabídek ze strany některých uchazečů vyhodnoceno na začátku června. Ihned po té byla uzavřena smlouva o dílo s uchazečem, který nabídl provedení prací za nejnižší cenu. Zpočátku probíhaly práce sice s prodlením, ale věřili jsme, že vše bude v pořádku. Na počátku srpna však zástupce firmy přestal chodit na kontrolní dny a v započaté práci nepokračoval. Přes mnohé urgence ze strany města však práce neprovedl a činnost této firmy v našem městě byla definitivně ukončena odstoupením od smlouvy, které proběhlo dne 31. 8. 2012. Druhá v pořadí, na základě výsledků výběrového řízení, byla firma z Ostravy. Po zvážení všech rizik a skutečnosti, že park u zastávky je nutno dokončit co nejdříve a s jistotou dobře provedených prací, bylo rozhodnuto, že odborná firma provede výsadbu stromů a technická četa města a další zaměstnanci města provedou další práce, výsadbu keřů, zamulčování a ostatní práce nutné pro dokončení realizace parku. Rádi bychom ještě letos umístili v parku základní mobiliář - lavičky a odpadkové koše. Tím bude dán základ nové podoby parku, ve kterém budou samozřejmě probíhat práce i v letech následujících.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

16.9.2012 9:49:00 - aktualizováno 16.10.2012 9:49:20 | přečteno 902x | magdalena.bulirova
load