Slovo starostky - březen 2013

Slavnostní ukončení projektu

Vážení občané,

počátkem března se už většina z nás těší na teplejší dny a hlavně sluníčko, kterého se nám v průběhu zimy tolik nedostávalo.

Dne 12. 2. 2013 proběhlo slavnostní ukončení projektu „Modernizace objektu knihovny a muzea v Bakově nad Jizerou“ za přítomnosti zástupce poskytovatele dotace, partnerů projektu a dalších osob, které se na samotném projektu nebo znovuinstalaci muzejních sbírek podílely. Mezi pozvanými hosty nemohl chybět pan PhDr. Vladimír Bednář, který se zasloužil o vznik našeho muzea, ani paní Iveta Dandová, která v současné době jako jedna z mála dokáže zpracovávat orobinec a vytvářet z něho krásné předměty. Ráda bych Vás všechny pozvala nejen do knihovny, ale také do muzea, na něž můžeme být náležitě hrdi.

Přes veškeré úsilí vynaložené z naší strany se nám nepodařilo zajistit dotaci pro výstavbu kanalizace na Malé Bělé. V současné době probíhají jednání s poradci v této oblasti a hledáme cesty, jak potřebné finanční prostředky získat. Rovněž jednám v rámci představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., zda by bylo možné uvažovat o spolupráci tak, aby vynaložené úsilí i finanční prostředky nepřišly nazmar. O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme informovat.

Počátkem března byly spuštěny nové webové stránky města, které mají přinést více informací, přehlednosti možnost zlepšení vzájemné komunikace mezi úřadem a občany. V rámci reorganizace webových stránek činíme kroky k co největší otevřenosti, dnes moderně nazývané transparentnosti. Zcela přehledně zde můžete najít jednotlivá zadání výběrových řízeních, vyhlašovaných městem, včetně zprávy o výsledku výběrového řízení obsahující údaje o zúčastněných firmách i o výsledné ceně zakázky. Zajímavou částí webových stránek je také kalendář akcí a dění ve městě, kde najdete již nyní mnoho fotografií a videí z akcí již konaných, např.z plesu města. Budeme rádi, když nám sdělíte, jak se Vám nové webové stránky líbí a co naopak byste vylepšili.

Závěrem mi dovolte popřát Vám hezké jarní dny a příjemné Velikonoce.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

14.3.2013 9:33:47 | přečteno 975x | magdalena.bulirova
load