Slovo starostky - červen 2013

povodně

Vážení občané,
stejně jako celou republiku, i nás trápí ustavičné deště a s nimi spojené povodně. 

V jistém slova smyslu máme štěstí v tom, že zaprvé jsme na každoroční povodně zvyklí a umíme si s nimi poradit a zadruhé nám většinou komplikují život „pouze“ omezením dopravy na krajské komunikaci mezi Bakovem a Malou Bělou. Povodňová komise byla jako vždy ve spojení s předsedy osadních výborů v Podhradí, kde dochází k zatopování sklepů, a v Malé Bělé. S nimi se pak řeší konkrétní požadavky na ochranu majetku nebo následné odstraňování škod způsobených povodní. Obdobně je Městskou policií monitorován i stav nejníže položených ulic v Bakově a je avizovaná připravenost pomoci zdejším občanům. Největším problémem jsou neukáznění řidiči kamionů, kteří vjíždí do zákazu vjezdu a poté jsou nuceni couvat přes celé náměstí.

Zastupitelé se na svém posledním jednání zabývali možností získání dotačních finančních prostředků na celkovou rekonstrukci házenkářského hřiště od Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Po proběhlé diskusi zastupitelé podpořili projektovou přípravu ve spolupráci s TJ Sokol Bakov nad Jizerou, který by měl být žadatelem o dotaci.

V přípravě je revitalizace zeleně v okolí Stadionu a tůně na lukách, kterou naše město zakoupilo od SŽDC. Studie, kterou již máme k dispozici, by měla být podkladem pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Pokud by se celá akce podařila, mohli bychom se dočkat kulturního a upraveného prostředí v okolí významného sportovního zázemí našeho města, které současně slouží pro mnoho z nás pro procházky.

V plném proudu jsou přípravy na 3. ročník Pojizerského folklorního festivalu, v jehož předvečeru by měla být uskutečněna beseda s panem Ivo Šmoldasem, který nás jistě provede velmi zajímavým večerem plným duchaplných glos a komentářů k současným společensko - politickým tématům. Věříme, že stejně jako v průběhu besed a festivalů v minulých letech, společně strávíme chvíle plné hezkých kulturních zážitků.

Ráda bych Vám připomněla, že na webových stránkách města je nově zavedena rubrika „Výběr z jednání“ zastupitelstva a rady města, kde je pro Vás připraven stručný přehled těch nejdůležitějších záležitostí, které byly v orgánech města projednávány a rozhodovány, včetně příloh, které s těmito záležitostmi úzce souvisí. Tato rubrika by měla sloužit především k rychlé orientaci pro ty z Vás, kteří nemají tolik času číst dlouhé zápisy a usnesení.

Závěrem bych Vám ráda popřála krásné slunečné dny, které už tolik všichni potřebujeme.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města 

10.6.2013 11:34:41 | přečteno 788x | magdalena.bulirova
load