Slovo starostky - duben 2013

slovo starostky 2013 04

Vážení občané,
kalendářní jaro je v plném proudu, i když to venku jako jaro zatím pořád nevypadá. Musíme zalovit v paměti, abychom si vzpomněli, kdy naposledy na Velikonoce padal sníh a děti se při koledě musely opravdu pořádně obléci. Všichni věříme, že teplo musí dorazit každým dnem a my se pustíme do práce na zahrádce a budeme si užívat probouzející se přírody.

Po schválení rozpočtu města na schůzi zastupitelstva dne 6.3.2013 jsme se okamžitě pustili do práce na realizaci odsouhlasených akcí. V současné době probíhají výběrová řízení na zhotovitele územního plánu a příprava dalších projektů. Na našich webových stránkách můžete nově najít sekci výběrových řízení  kde se nejen dozvíte veškeré informace o zadání výběrového řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, ale také celkovou zprávu o veřejné zakázce, o vysoutěžené ceně, o všech zúčastněných firmách, případně o důvodech vyloučení některého uchazeče a text uzavřené smlouvy.

Jednou z prvních akcí letošního roku by měla být rekonstrukce ulice Nad Skalkou, která je vysoutěžena z loňského roku. Práce započnou pravděpodobně ještě v průběhu měsíce dubna po té, až bude dohodnuta nutná součinnost s VaK Mladá Boleslav, a.s., která potřebuje zajistit opravu svého zařízení v této ulici. Další prioritní akcí je oprava venkovního schodiště na věž hradu Zvířetice. Všichni víte, že toto schodiště je v žalostném stavu a je nutné je obnovit tak, aby byla zajištěna bezpečnost návštěvníků. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele a práce bychom rádi dokončili co nejdříve před letními prázdninami.

Připravujeme také podrobnější informace o jednání rady a zastupitelstva města, a to nejen na webových stránkách města, ale i v Bakovsku. Myšlenkou je seznámit Vás s body jednání, která považujeme za ta důležitější nebo která se dotýkají většího počtu obyvatel. Vedle úplného soupisu usnesení, který je na webových stránkách již zveřejňován, se dozvíte o některých bodech podrobněji, seznámíme Vás s odůvodněním rozhodnutí nebo s názory některých zastupitelů. Věřím, že tyto informace budou pro Vás zajímavé a vysvětlí Vám postoj zastupitelů k některým záležitostem města.

Pokud Vás zajímají podrobnosti schváleného rozpočtu města pro letošní rok, navštivte webové stránky města, sekci SamosprávaRozpočet města.  Je zde zveřejněný rozpočet města po jednotlivých kapitolách, na které je v souladu se zákonem rozpočet členěn. V rámci kapitol jsou uvedeny nejdůležitější akce, které byly zastupiteli schváleny a které se budou v průběhu roku připravovat nebo realizovat.

Závěrem mi dovolte popřát Vám teplé jarní dny a hodně radosti ze slunečných dnů, které určitě nastanou.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

13.4.2013 | přečteno 796x | magdalena.bulirova
load