Slovo starostky - květen 2013

Slovo starostky 2013 05

Vážení občané,
právě prožíváme příjemné jarní dny a necháváme se hýčkat sluníčkem, které nám přes zimní měsíce tolik chybělo. V plném proudu jsou práce na zahrádkách a už se těšíme na léto, které se rychle blíží.

V současné době proběhly nebo probíhají výběrová řízení na zakázky malého rozsahu, a to v souladu s platnou směrnicí města, počátkem května je to již 15 výběrových řízení. Jedná se o přípravné fáze akcí, které jsou schváleny pro tento kalendářní rok a které by se měly realizovat ihned po podpisu smlouvy se zhotovitelem nebo dodavatelem.

V loňském roce jste byli informováni o postupu jednání se Správou železniční dopravní cesty s.o., týkajícím se rekonstrukce železniční zastávky v našem městě. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo přesvědčit zástupce tohoto podniku o nezbytnosti rekonstrukce, která proběhne v letních měsících letošního roku. Současně by mělo město přistoupit k rekonstrukci schodů a opěrné zídky, které přímo navazují na pozemky dráhy. Zastupitelstvo města musí na svém červnovém zasedání rozhodnout o uvolnění nezbytných finančních prostředků na tyto práce, neboť počátkem roku nebylo zřejmé, zda se dohoda podaří a práce budou realizovány. Věřím však, že zastupitelé, kteří schválili budoucí podobu prostoru u železniční zastávky, najdou finanční zdroje na realizaci nezbytných prací.

Zastupitelé města se dále zabývají přípravou projektu vybudování půdní vestavby základní školy a její dovybavení. Většina z Vás je obeznámena s demografickým vývojem v našem městě a nejste překvapeni skutečností, že zcela naplněná mateřská školka začíná posílat silné ročníky do základní školy, kde se již v září bude otevírat třetí třída prvního ročníku. Základní škola tedy čeká nápor dětí a my se musíme pokusit udělat vše proto, aby všechny naše děti měly hezké a vybavené třídy a učitelský sbor dobré zázemí pro jejich vzdělávání.

Závěrem bych Vás ráda informovala o tom, že zastupitelstvo na svém zasedání dne 8.4.2013 vybralo jednu z šesti návrhů sochy, která by měla být umístěna na Mírovém náměstí. Socha bude dílem akademického sochaře Michala Moravce a jeho studentů ze Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích, kteří ji budou vytvářet přímo na našem náměstí, a my budeme moci sledovat zrození této sochy, což bude jistě velmi zajímavá zkušenost.

S přáním krásných dní,

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

6.5.2013 20:11:59 | přečteno 819x | magdalena.bulirova
load