Slovo starostky - listopad 2013

Zvířetice

Vážení občané,
listopad nám s sebou přinesl opravdu podzimní počasí a nám nezbývá než přezout zimní pneumatiky na svoje vozidla a sami oblékat čím dál teplejší oblečení.

Městské akce, které byly naplánované na letošní rok, jdou pomalu do finále a výsledky naší práce už můžete vidět. Mezi nejvýraznější akce letošního roku patří rekonstrukce ulice Nad Skalkou a místní komunikace v Chudoplesích, oprava chodníku na Horkách, výměna oken na zdravotním středisku a dalších obecních budovách, ale také realizace výroby sochy na Mírovém náměstí nebo úprava okolí železniční zastávky (zde se jedná o souběžnou akci města a Správy železniční dopravní cesty).

Ráda bych se pozastavila právě u železniční zastávky. Po mnohaletém úsilí, kdy cesta k zamýšlenému cíli, tj. zlepšení prostředí železniční zastávky, nevedla přímočaře, jsme se konečně dočkali. Správa železniční dopravní cesty se rozhodla uvolnit potřebné finanční prostředky nejen na rekonstrukci budovy železniční zastávky, ale také na rekonstrukci nástupiště v celé jeho délce. Město se přidalo rekonstrukcí přilehlých městských pozemků, včetně rekonstrukce schodiště a městských vitrín. Současně probíhá rekonstrukce bývalé květinky. Tato budova bude na základě dohody provedena ve stejném stylu, jako budova železniční zastávky a schody. Věřím, že po dokončení rekonstrukce této budovy bude železniční zastávka a její okolí důstojným a upraveným místem, vizitkou našeho města.

V bezprostřední blízkosti železniční zastávky proběhne v příštím roce rekonstrukce ulice Husova a Boleslavská – směr na náměstí. Středočeský kraj již provedl veřejnou soutěž na zhotovitele stavby, jejíž součástí je rovněž oprava chodníků a veřejného osvětlení, které svým nákladem ponese naše město.  V této věci vedu jednání se Středočeským krajem od té doby, co jsem nastoupila do funkce, přičemž jsem navázala na dřívější jednání mých předchůdců i občanů města. Jsem velmi ráda, že i v této oblasti jsme zaznamenali úspěch, a to i když jsme museli vynaložit vlastní finanční prostředky na přípravu projektové dokumentace. Inu, nic není zadarmo, a kdybychom nebyli ochotni obrazně “přiložit ruku k dílu“, nové silnice bychom se v našem městě jen tak nedočkali.

Pro příští rok také plánujeme některé investiční akce, které jsou spojené s dotacemi. Jako nejvýznamnější se jeví rekonstrukce hradu Zvířetice a budovy osadního výboru v Podhradí. V průběhu září jsme podali žádost o dotaci, která je v současné době hodnocena poskytovatelem dotace. Žádost prošla formálními náležitostmi, tj. obsahuje všechny požadavky stanovené poskytovatelem dotace. Nyní čekáme na výsledek a držíme si palce. Pokud budeme úspěšní, hrad se mimo jiné dočká mostu a venkovního schodiště a budova osadního výboru celkové rekonstrukce.

Zatímco dokončujeme realizace schválených akcí na letošní rok, současně probíhají práce na přípravě rozpočtu města na rok 2014. Po projednání Radou města a Finančním výborem bude základní dokument předložen k projednání Zastupitelstvu města. Po té bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách tak, abyste se s ním mohli všichni seznámit. 

S přáním krásných dnů,

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města 

8.11.2013 12:55:14 | přečteno 804x | magdalena.bulirova
load